• Bostadsminister Peter Eriksson. Foto: Miljöpartiet.

  Regeringen ser över presumtionshyrorna

  Bostadsfrågan Regeringen tillsätter en utredning för att se över modellen för presumtionshyra vid hyressättning för nyproduktion av hyreslägenheter. Syftet är att se över hur den kan utvecklas för att göra det möjligt att fler hyresrätter byggs.

 • Illustration: Dreamstime.

  ”Digital transformation – har inte ens börjat”

  Bostadsfrågan En av de grundläggande länkarna i samhällsbygget, och digitaliseringen av det, är arkitekterna. Johanna Frelin rekryterades till arkitektbyrån Tengbom från skolan Hyper Island förra året. ”Det är ett stort skifte i en bransch som bygger på en linjär arbetsprocess”, säger hon.

 • Bostadsbyggande

  111 kommuner får statlig byggbonus

  Bostadsfrågan Boverket har beviljat 111 kommuner den omdiskuterade byggbonus på 1,85 miljarder som var en del av regeringsbudgeten förra året. Mest får Stockholm, Göteborg och Uppsala.

 • Bostadsminister Peter Eriksson. Foto: Miljöpartiet.

  Regeringen vill se helt nya städer

  Bostadsfrågan Regeringen utser en samordnare som ska identifiera områden i landet där det finns möjlighet att bygga helt nya städer. Syftet är ett ökat bostadsbyggande, som är ”hållbart och innovativt från början”.

 • Bostadsminister Peter Eriksson. Foto: Miljöpartiet.

  Regeringen vill ”återbostadisera” kontor

  Bostadsfrågan Regeringen skickade på tisdagen ut en promemoria som går ut på att tidigare bostäder, som gjorts om till kontor eller andra lokaler, lättare ska kunna bli bostäder igen.

 • Illustration: Petter Furå.

  Bostadsbyggandet når rekordsiffror

  Bostadsfrågan Bostadsbyggandet är nu på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet. I år påbörjas byggandet av 64 000 bostäder och nästa år påbörjas 67 000 bostäder, enligt Boverkets senaste prognos.

 • migrationsstrommar-3

  Leder prognoserna till överhettning?

  Bostadsfrågan För ett drygt år sedan prognostiserade Boverket behovet av nya bostäder till över 700 000. En siffra som sedan dess bränt sig fast i den bostadspolitiska debatten. Men vad bygger egentligen siffran på? Finns det anledning att ifrågasätta den vikt som siffran fått?

 • Hyresförhandling pågår

  Snabba hyresförhandlingar

  Bostadsfrågan Trots en hel del strandade förhandlingar i landet så uppger Hyresgästföreningen att hyresförhandlingarna går framåt snabbare än de senaste åren. Det är väsentligt fler hyror förhandlade än vid samma tidpunkt förra året.

 • Från Uppsala. Bild: Järntorget.

  Fler anställda ger 35 procent fler bygglov

  Bostadsfrågan Uppsala kommun har de senaste åren skruvat upp byggtakten och i år ökar man antalet beviljade bygglov för lägenheter till uppskattningsvis cirka 3 500 lägenheter, jämfört med 2 600 ifjol är det en ökning med 35 procent.

 • Illustration: Petter Furå.

  ”Ser inte någon svensk boprisbubbla”

  Bostadsfrågan Bopriserna kommer att fortsätta öka med 6 procent om året. Bara ett börsfall eller en kraftig lågkonjunktur kan sätta stopp för det, enligt en ny analys från Evidens.

 • Foto: Sverrir Thór.

  29 av 33 rapporterar bostadsbrist i Skåne

  Bostadsfrågan Bostadsbristen är akut på många platser i landet, och finns i 83 procent av landets kommuner. I Skåne ser bristen värre ut då 29 av länets 33 kommuner rapporterar bostadsbrist.

 • Bostäder-bättre-än-aktier-500x241

  Regeringen slopar taket för uppskov

  Bostadsfrågan Som tidigare aviserat vill regeringen att taket för uppskov på skatten vid försäljning ska slopas under fyra år. På tisdagen överlämnades en proposition till riksdagen.

 • Reinhold Lennebo och Marie Linder. Foto: Fastighetsägarna/Hyresgästföreningen.

  Branschen reagerar på investeringsstödet

  Bostadsfrågan Reaktionerna på regeringens investeringsstöd lät inte vänta på sig. Och de var inte oväntade: Hyresgästföreningens är nöjd, Fastighetsägarnas är missnöjda.

 • Bostadsminister Peter Eriksson. Foto: Miljöpartiet.

  11,3 miljarder i statligt investeringsstöd

  Bostadsfrågan På torsdagsförmiddagen presenterade bostadsminister Peter Eriksson att regeringens förordningar för det omtalade investeringsstödet för byggandet av hyres- och studentbostäder. Totalt rör det sig om 11,3 miljarder kronor, som ska fördelas ut under en fyraårsperiod.

 • Illustration: Petter Furå.

  Storbank varnar för Stockholmsbubbla

  Bostadsfrågan Det är den schweiziska banken UBS som i sin årliga rapport Global Real Estate Bubble Index placerar Stockholm på tredje plats över de mest övervärderade bostadsmarknaderna i världen.

 • Bostäder

  Allmännyttan kritiserar höjd tomträttsavgäld

  Bostadsfrågan Stockholms allmännyttiga bolag riktar nu kritik mot stadens förslag att höja tomträttsavgälderna, och menar att det kommer att leda till hyreshöjningar även för de boende.

 • Catharina Håkansson Boman. Foto: Emmy Jonsson.

  Replik: Catharina Håkansson Boman

  Bostadsfrågan Spelteorier är intressant som ett instrument att analysera och förstå processer. Men de hypoteser som Hans Lind lanserar stämmer inte med de iakttagelser som vi gör av verkligheten. Hans Lind argumenterar för att förhandlingar har teoretiska risker med avseende på bostadsbyggande. Sverigeförhandlingen vill därför ge en bild av varför förhandling leder till ökat bostadsbyggande.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived