• Utreder begränsning av detaljplanekrav

  Bostadsfrågan Regeringen ska utreda om kommuner kan ges större möjligheter att besluta om ny eller befintlig bebyggelse behöver regleras med en detaljplan. Dessutom ska en utredare se över hur översiktsplanerna kan utvecklas.

 • Regeringen granskar handläggningstider

  Bostadsfrågan I ett regeringsuppdrag ska Lantmäteriet se över hur deras handläggningstider kan kortas. Regeringen har nämligen identifierat Lantmäteriet som en av de instanser där tiderna är särskilt långa.

 • Utreder kreditgarantier för byggande

  Bostadsfrågan En särskild utredare ska få i uppdrag att undersöka bättre förutsättningar för långsiktig finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder samt ge förslag på ett system med statliga topplån.

 • Regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut

  Bostadsfrågan Förra året upphävde Länsstyrelsen en detaljplan för 400 nya studentbostäder i Stockholm, något Stockholms stad överklagade till regeringen. Nu har regeringen i sin tur upphävt Länsstyrelsens beslut – något som är ytterst ovanligt.

 • Byggande viktigt för integration

  Bostadsfrågan Själva byggandet är den enskilt viktigaste frågan för att motverka segregation. Det menar allmännyttans branschorganisation SABO, som på onsdagen publicerade resultatet av ett års arbete med att kartlägga kommunernas integrationsarbete.

 • Ett händelserikt bostadspolitiskt år 2016

  Bostadsfrågan 2016 blev ett händelserikt år när det gäller bostadspolitik. En bostadsminister senare går bostadsbyggandet till slut uppåt. På vägen har bostadspolitiska samtal inletts och strandats, ett bostadspolitiskt program presenterats och byggbonusar delats ut. Fastighetsnytt sammanfattar de viktigaste bostadspolitiska händelserna 2016.

 • Förslag för säkrad kompetensförsörjning

  Bostadsfrågan På måndagen tog bostadsminister Peter Eriksson (MP) emot en slutrapport om arbetskraft- och kompetensförsörjning inom byggbranschen. ”Problemet måste tas på största allvar”, menar rapportförfattarna.

 • Regeringen ser över presumtionshyrorna

  Bostadsfrågan Regeringen tillsätter en utredning för att se över modellen för presumtionshyra vid hyressättning för nyproduktion av hyreslägenheter. Syftet är att se över hur den kan utvecklas för att göra det möjligt att fler hyresrätter byggs.

 • ”Digital transformation – har inte ens börjat”

  Bostadsfrågan En av de grundläggande länkarna i samhällsbygget, och digitaliseringen av det, är arkitekterna. Johanna Frelin rekryterades till arkitektbyrån Tengbom från skolan Hyper Island förra året. ”Det är ett stort skifte i en bransch som bygger på en linjär arbetsprocess”, säger hon.

 • 111 kommuner får statlig byggbonus

  Bostadsfrågan Boverket har beviljat 111 kommuner den omdiskuterade byggbonus på 1,85 miljarder som var en del av regeringsbudgeten förra året. Mest får Stockholm, Göteborg och Uppsala.

 • Regeringen vill se helt nya städer

  Bostadsfrågan Regeringen utser en samordnare som ska identifiera områden i landet där det finns möjlighet att bygga helt nya städer. Syftet är ett ökat bostadsbyggande, som är ”hållbart och innovativt från början”.

 • Regeringen vill ”återbostadisera” kontor

  Bostadsfrågan Regeringen skickade på tisdagen ut en promemoria som går ut på att tidigare bostäder, som gjorts om till kontor eller andra lokaler, lättare ska kunna bli bostäder igen.

 • Bostadsbyggandet når rekordsiffror

  Bostadsfrågan Bostadsbyggandet är nu på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet. I år påbörjas byggandet av 64 000 bostäder och nästa år påbörjas 67 000 bostäder, enligt Boverkets senaste prognos.

 • Leder prognoserna till överhettning?

  Bostadsfrågan För ett drygt år sedan prognostiserade Boverket behovet av nya bostäder till över 700 000. En siffra som sedan dess bränt sig fast i den bostadspolitiska debatten. Men vad bygger egentligen siffran på? Finns det anledning att ifrågasätta den vikt som siffran fått?

 • Snabba hyresförhandlingar

  Bostadsfrågan Trots en hel del strandade förhandlingar i landet så uppger Hyresgästföreningen att hyresförhandlingarna går framåt snabbare än de senaste åren. Det är väsentligt fler hyror förhandlade än vid samma tidpunkt förra året.

 • Fler anställda ger 35 procent fler bygglov

  Bostadsfrågan Uppsala kommun har de senaste åren skruvat upp byggtakten och i år ökar man antalet beviljade bygglov för lägenheter till uppskattningsvis cirka 3 500 lägenheter, jämfört med 2 600 ifjol är det en ökning med 35 procent.

 • ”Ser inte någon svensk boprisbubbla”

  Bostadsfrågan Bopriserna kommer att fortsätta öka med 6 procent om året. Bara ett börsfall eller en kraftig lågkonjunktur kan sätta stopp för det, enligt en ny analys från Evidens.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived