• Ny ordförande i Göteborgs byggnadsnämnd

  Bostadsfrågan Ulf Kamne (MP) meddelade efter årsskiftet att han lämnar posten som byggnadsnämndens ordförande i Göteborg. Nu har partiets årsmöte utsett hans efterträdare: Emmali Jansson.

 • Fler bostäder i strandnära lägen

  Bostadsfrågan Naturvårdsverket får i uppdrag att se över reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, de så kallade LIS-reglerna.

 • Regeringen vill se fler undantag från PBL

  Bostadsfrågan Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om man kan ta fram fler undantag från kravet på bygglov, utöver det som gick igenom i samband med 2015 års flyktingkris.

 • Från Muteborg till en miljon invånare

  Bostadsfrågan Tillväxten går som tåget och det byggs mer än på länge i Västsveriges huvudstad som ska växa till en miljon invånare. Samtidigt är det svårt att bli av med ryktet om ”Muteborg” – ett rykte som fortfarande sätter käppar i hjulet för kommunen. Har viljan att säkra upp gjort att man istället hamnar i tillväxthämmande stuprör?

 • Fler bostäder med moderniserad lagstiftning

  Bostadsfrågan För att lösa bostadsbristen krävs mer standardiserade byggprocesser utan att ge avkall på den arkitektoniska kvalitén. Sådana processer skulle korta byggtiderna väsentligt. Detta i kombination med att implementera en modern bygglagstiftning som i Tyskland skulle mest troligt leda till fler byggda bostäder per år.

 • Snabbspår in i branschen

  Bostadsfrågan Arbetslösheten står och trampar samtidigt som de lediga jobben är rekordmånga – speciellt i samhällsbyggnadsbranschen. Hur gör man för att matchningen ska bli bättre? Vi träffar Irene Wennemo, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

 • Valrörelse med fokus på bostadspolitik?

  Bostadsfrågan Under bostadsseminariet på Business Arena Umeå talade Alf Karlsson, statssekreterare till bostadsminister Peter Eriksson.

 • Överenskommelse för ”Stockholmshyra”

  Bostadsfrågan En hyressättning som utgår ifrån bostädernas läge i Stockholm. Det vill Hyresgästföreningen region Stockholm och tre av de kommunala bostadsbolagen se.

 • Lagförslag om ändringar i PBL

  Bostadsfrågan Regeringen lägger fram ett lagförslag som innehåller flera förslag som på olika sätt syftar till att förenkla planprocessen.

 • 63 000 bostäder påbörjades 2016

  Bostadsfrågan 63 100 lägenheter började byggas förra året – 34 procent fler än året innan, visar preliminära siffror från SCB.

 • Vart femte storstadshushåll trångbott

  Bostadsfrågan I Sveriges tre storstäder är vart femte hushåll idag trångbodda. Enligt en ny rapport är sambandet mellan låga inkomster och trångboddhet starkt.

 • S vill se en ny social bostadspolitik

  Bostadsfrågan Socialdemokraterna tillsätter en ny grupp av experter från byggbranschen som ska ta fram en ny, social bostadspolitik. Ordförande för gruppen är Veidekkes Lennart Weiss.

 • Granskar kommunernas bostadsplanering

  Bostadsfrågan Regeringen tillsätter en utredare för att säkerställa att alla kommuner, utifrån sina förutsättningar, bidrar till bostadsbyggandet – och anpassar sitt arbete därefter.

 • Tillfälligt lättare med tillfälliga bygglov

  Bostadsfrågan Regeringen vill se ett tillägg i PBL som gör det lättare att bygga tillfälliga bostäder. På torsdagen beslutades om en lagrådsremiss.

 • Ständigt denna bubbla…

  Bostadsfrågan Nya internationella varningar för en prisbubbla har kommit och debatten har blossat upp igen. Kanske har de internationella bedömarna rätt trots allt, skriver professor Hans Lind.

 • Reformerad beskattning av bostäder

  Bostadsfrågan Beskattningen av bostäder berör direkt eller indirekt hela befolkningen och är därför en arena för debatt och politiska utspel. Senast (DN 30 Januari) uttryckte Bostadsministern Peter Eriksson en vilja att sänka skatten på realisationsvinst för bostäder. Argumentet är att rörligheten på bostadsmarknaden skulle gynnas av en sådan åtgärd.

 • Digitala detaljplaner ska snabba på planprocessen

  Bostadsfrågan Boverket får i uppdrag att utreda hur detaljplaner ska utformas digitalt, samt hur en sådan reglering skulle kunna se ut. Målet är att digitala detaljplaner ska göra planprocessen smartare och betydligt snabbare.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived