• Oro över bolånet

  Bostadsfrågan Tre av tio tycker att lånen är stora jämfört med inkomsten och lika många oroar sig för storleken på sina lån. Det visar SBAB:s årliga undersökning Bo & Låna som genomförs i samarbete med TNS SIFO.

 • Antalet färdigställda lägenheter ökade

  Bostadsfrågan Under förra året färdigställdes totalt 25 993 bostadslägenheter i nybyggda hus. Det är en ökning med cirka 30 procent jämfört med 2011 då 20 064 lägenheter färdigställdes. Stor-Göteborg ökade med 73 procent och Stor-Stockholm med 3 procent.

 • Sträckan till byggstart ska kortas

  Bostadsfrågan Stefan Attefall har idag tagit emot betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) av regeringens utredare Lars Magnusson. Betänkandet innehåller ett 25-tal förslag.

 • Färre ombildningar

  Bostadsfrågan År 2012 blev ett bottenrekord för försäljning till bostadsrättsföreningar, enligt statistik från Restate Bjurfors Isaksson Brolin AB.

 • 1 229 lägenheter ombildades första kvartalet

  Bostadsfrågan Första kvartalet 2013 ombildades 46 bostadsrättsföreningar som tillsammans förvaltar 1 229 lägenheter, enligt Hittabrf.se. Jämfört med sista kvartalet 2012 så minskade antal ombildade lägenheter med 24 procent.

 • Förlängd utredningstid

  Bostadsfrågan Utredningstiden förlängs för Bostadsbeskattningskommittén, uppdraget ska nu redovisas i januari 2014.

 • Forskningsprojekt om samhällsnyttiga insatser och sociala investeringar

  Bostadsfrågan Bransch- och intresseorganisationen SABO startar ett forskningsprojekt om hur allmännyttan tar samhällsansvar och hur det kombineras med affärsmässiga principer. Det tvååriga forskningsprojektet finansieras av SABO med tre miljoner kronor och delrapporter kommer att publiceras löpande under projektets gång.

 • Priserna fortsätter öka

  Bostadsfrågan Priserna på bostadsrätter fortsätter att stiga och det är nytt all time high för centrala Stockholm och centrala Göteborg. Det visar de senaste siffrorna från Mäklarstatistik.

 • Strategiska frågor som hänger ihop

  Bostadsfrågan För stadsdirektören Irene Lundquist Svenonius är de stora strategiska frågorna i Stockholm bostäder och infrastruktur.

 • Flest ombyggnationer i privat regi

  Bostadsfrågan Under 2012 tillkom 1 679 lägenheter genom ombyggnad av flerbostadshus. Det är i stort sett oförändrat jämfört med året innan.

 • Bostadsproduktionen ökade i Malmö

  Bostadsfrågan Malmö stad uppger att antalet byggstarter i Malmö 2012 ökade med 10 procent jämfört med 2011. Under 2012 byggstartades 1325 bostäder.

 • Renovering kan ge 30 000 arbetstillfällen

  Bostadsfrågan Sverige kommer inte att uppnå Riksdagens miljömål om inte stimulansåtgärder riktas mot energirenovering i det äldre bostadsbeståndet. 50 000 lägenheter behöver renoveras varje år, vilket innebär en investeringskostnad på 25-50 miljarder per år, det uppger Riksbyggen och Byggnads och efterlyser nya finansieringslösningar.

 • Inga stora effekter av nytt regelverk

  Bostadsfrågan Boverket har i uppdrag att följa effekter och konsekvenser av den nya lagstiftningen för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. I en första rapport har Boverket inte sett några betydande förändringar. De befarade ”chockhöjningarna” av hyror har också uteblivit.

 • Stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

  Bostadsfrågan Regeringen ger ett stöd på totalt 50 miljoner kronor för att främja innovativt byggande av bostäder för unga. Stödet får gå till en åtgärd som innebär utveckling eller användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process i byggandet av bostäder för unga.

 • Bostäder åter i topp

  Bostadsfrågan Bostadsfastigheter fortsätter att visa en konkurrenskraftig avkastning. Totalavkastningen enligt IPD Svenskt Bostadsindex 2012 var 7,5 procent, vilket var nästan oförändrat jämfört med 2011.

 • Möjligt med statsstöd till svagare orter

  Bostadsfrågan Bransch- och intresseorganisationen SABO har presenterat en ny analys som visar att de orter med vikande befolkningsunderlag kan få hjälp med stadsstöd, om det kombineras med att regeringen tar fram en särskilt ordning för dessa orter.

 • Parlamentarisk kommitté ser över regionplanering för att öka byggande

  Bostadsfrågan Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utvärdera det nuvarande systemet med regionplanering i plan- och bygglagens sjunde kapitel och se huruvida regelverket kan behöva förändras. Syftet är att bättre kunna tillgodose bostadsförsörjningsbehovet i landets tillväxtregioner.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived