• ”Bankomaten är fortfarande öppen”

  Bostadsfrågan Boverkets analytiker Bengt Hansson är en av dem som hårdast har argumenterat för att svenska bostäder generellt är övervärderade, hushållens skulder är för höga och att det kan finnas en bubbla.

 • Ingen bostadsbubbla i Sverige

  Bostadsfrågan Hade Sverige haft en bostadsbubbla så skulle den ha spruckit när världsekonomin drabbades av den så kallade Lehman-krisen 2008 och 2009.

 • Rekommendation från EU om svensk bostadsmarknad

  Bostadsfrågan EU-kommissionen har presenterat sina landspecifika rekommendationer till alla medlemsländer. Av de fyra rekommendationer som riktas till Sverige berör en bostadssektorn. Kommissionen tar bland annat upp de svenska hushållens höga skuldsättning.

 • Ändringar i BFL

  Bostadsfrågan I en lagrådsremiss föreslås att ändringar görs i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL).

 • Bostadsbyggandet ökade under första kvartalet

  Bostadsfrågan Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 6 650 lägenheter under första kvartalet 2013. Det innebär en ökning med 34 procent jämfört med samma period 2012, då 4 950 lägenheter började byggas.

 • Bostadsbristen är det stora problemet

  Bostadsfrågan De kommunala bostadsbolagen måste bli bättre på att hitta kriterier för att bevilja ansökningar från potentiella hyresgäster, anser bostadsminister Stefan Attefall.

 • Fler bostäder i gruvkommuner

  Bostadsfrågan Flera expansiva gruvkommuner har brist på både arbetskraft och bostäder. Därför har regeringen fattat beslut om att uppdra åt Boverket att se över vilka hinder som finns för bostadsbyggande i gruvkommuner.

 • 24 procent bor kvar hemma hos föräldrarna

  Bostadsfrågan Antalet mambos i åldrarna 20 – 27 år blir allt fler i Göteborgsregionen, enligt en första delrapport om ungas vuxnas boende som Hyresgästföreningen låtit genomföra.

 • Oro över bolånet

  Bostadsfrågan Tre av tio tycker att lånen är stora jämfört med inkomsten och lika många oroar sig för storleken på sina lån. Det visar SBAB:s årliga undersökning Bo & Låna som genomförs i samarbete med TNS SIFO.

 • Antalet färdigställda lägenheter ökade

  Bostadsfrågan Under förra året färdigställdes totalt 25 993 bostadslägenheter i nybyggda hus. Det är en ökning med cirka 30 procent jämfört med 2011 då 20 064 lägenheter färdigställdes. Stor-Göteborg ökade med 73 procent och Stor-Stockholm med 3 procent.

 • Sträckan till byggstart ska kortas

  Bostadsfrågan Stefan Attefall har idag tagit emot betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) av regeringens utredare Lars Magnusson. Betänkandet innehåller ett 25-tal förslag.

 • Färre ombildningar

  Bostadsfrågan År 2012 blev ett bottenrekord för försäljning till bostadsrättsföreningar, enligt statistik från Restate Bjurfors Isaksson Brolin AB.

 • 1 229 lägenheter ombildades första kvartalet

  Bostadsfrågan Första kvartalet 2013 ombildades 46 bostadsrättsföreningar som tillsammans förvaltar 1 229 lägenheter, enligt Hittabrf.se. Jämfört med sista kvartalet 2012 så minskade antal ombildade lägenheter med 24 procent.

 • Förlängd utredningstid

  Bostadsfrågan Utredningstiden förlängs för Bostadsbeskattningskommittén, uppdraget ska nu redovisas i januari 2014.

 • Forskningsprojekt om samhällsnyttiga insatser och sociala investeringar

  Bostadsfrågan Bransch- och intresseorganisationen SABO startar ett forskningsprojekt om hur allmännyttan tar samhällsansvar och hur det kombineras med affärsmässiga principer. Det tvååriga forskningsprojektet finansieras av SABO med tre miljoner kronor och delrapporter kommer att publiceras löpande under projektets gång.

 • Priserna fortsätter öka

  Bostadsfrågan Priserna på bostadsrätter fortsätter att stiga och det är nytt all time high för centrala Stockholm och centrala Göteborg. Det visar de senaste siffrorna från Mäklarstatistik.

 • Strategiska frågor som hänger ihop

  Bostadsfrågan För stadsdirektören Irene Lundquist Svenonius är de stora strategiska frågorna i Stockholm bostäder och infrastruktur.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived