• Boprisbubblan och den farliga skuldsättningen

  Valåret 2018 Ett par år innan den isländska kraschen började just debatten om en boprisbubbla och en skuldsättning som var alldeles för hög, en debatt som likar den som pågår i Sverige i dag. En ganska enad ekonomkår var helt övertygad om att det inte var ett problem eftersom hushållens ackumulerade förmögenhet vida översteg skulderna.

 • Ordförande utsedd

  Valåret 2018 Rose-Marie Frebran blir ordförande i den parlamentariska kommittén om regional planering och bostadsförsörjning.

 • ”Närmar oss en smärtgräns”

  Valåret 2018 SBAB:s chefsekonom Tor Borg twittrade på onsdagen att nu när bolånens tillväxttakt överstiger 5 procent på årsbasis så närmar vi oss en smärtgräns.

 • ”En armé av blinda män”

  Valåret 2018 ”Vi håller på med ett ganska omfattande renoveringsarbete av svensk bostadspolitik” kommenterade Civil- och Bostadsminister Stefan Attefall och menade på att det kommer att ta tid och han såg gärna att han fick möjligheten att köra en fyraårsperiod till.

 • Bankerna ska motivera räntan

  Valåret 2018 Bankerna ska tydligt motivera räntan för kunden och samtidigt visa sina kostnader för den bolåneränta de erbjuder. Det föreslår Finansinspektionen (FI) till regeringen.

 • Trio ska lotsa fram bostadsfrågan

  Valåret 2018 Nybildade Nybyggarkommissionen ska hitta förslag som kan ta sig igenom den politiska processen.

 • Vill bygga ut tunnelbanan för att lösa bostadsbristen

  Valåret 2018 Genom att bygga ut, och delvis lägga om, tunnelbanenätet kan man i Stockholm skapa förutsättningar för att bygga 350 000 nya lägenheter. Det menar Stockholms Handelskammare som på tisdagen presenterade en rapport om frågan på ett seminarium under rubriken ”Så kan vi lösa bostadsbristen”.

 • Nybyggandet av bostäder ökar

  Valåret 2018 Enligt SCB påbörjades preliminärt byggandet av cirka 14 550 lägenheter under första halvåret i år. Det innebär en ökning med 33 procent jämfört med samma period 2012.

 • 2 500 nya bostäder

  Valåret 2018 Stadsbyggnadsnämnden väntas fatta beslut under torsdagen om att gå vidare med 2 500 nya bostäder i Bagarmossen – Skarpnäck, en ökning från det tidigare förslagets 700 bostäder.

 • Hushållen optimistiska när det gäller bostadspriserna

  Valåret 2018 Fler hushåll spår stigande bostadspriser och något färre tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för augusti.

 • Förslag till ökat byggande av student- och ungdomsbostäder

  Valåret 2018 Boverket har tagit fram flera förslag till regeländringar för hur byggandet av student- och ungdomsbostäder kan ökas och förenklas. Bostäderna för dessa grupper kan bli mindre och därmed billigare samt byggas på fler platser, enar Boverket, men myndigheten vill inte frångå kraven på tillgänglighet.

 • Antalet nybyggda studentbostäder ökade

  Valåret 2018 Under 2012 och 2013 ökade antalet nybyggda studentbostäder men enligt en rapport från Studentbostadsföretagen är ökningen i förhållande till behovet fortfarande liten. Branschen vill bygga mer än vad de i dagsläget kan, svårigheter att få ekonomi i projekten och hitta lämplig mark är största hindren.

 • Få känner till nya regler

  Valåret 2018 Mindre än hälften känner till de ändrade reglerna för skatteavdrag och hyressättning, enligt en undersökning gjord av SBAB.

 • Ska se över bostadssituationen på svaga marknader

  Valåret 2018 Regeringen har tillsatt Martin Nilsson, hovrättsråd vid Hovrätten i Skåne och Blekinge, som utredare för att se över bostadssituationen på svaga bostadsmarknader. Utredaren ska bland annat undersöka hur många bostadsföretag verkar på marknader som definieras som svaga och deras ekonomiska situation. Han ska lämna sitt betänkande i maj 2015.

 • Färre nya bostäder 2012

  Valåret 2018 Bostadsproduktionen i Stockholms län fortsatte att minska under förra året då bara 6 600 nya bostäder påbörjades. Under 2013 väntas bostadsbyggandet öka – men långt ifrån tillräckligt, visar en rapport från Länsstyrelsen.

 • Brist på hyresrätter i 85 procent av landets kommuner

  Valåret 2018 Enligt en undersökning gjord av Boverket råder det brist på hyresrätter i cirka 85 procent av kommunerna, samtidigt som antalet kommuner med balans mellan tillgång och efterfrågan av bostäder ökar.

 • Nyinrättad tjänst ska underlätta bostadsbyggandet i Stockholm

  Valåret 2018 En nyinrättad tjänst som bostadslots ska underlätta bostadsbyggandet i Stockholms stad. Tillsammans med utökat stöd på stadsbyggnadskontoret kommer fokus ligga på tydligare uppföljning, utvecklade metoder och direktkontakt med byggherrar som upplever att projekt avstannat.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived