• Otillräckligt bostadsbyggande

  Bostadsfrågan Bostadsbyggandet ökar med 20 procent i år, enligt Boverkets indikatorer. Under nästa år förväntas ökningen fortsätta när konjunkturen tar fart. Men Boverket konstaterar att antalet nya bostäder ändå inte räcker till.

 • Lägre yrkanden för allmännyttan

  Bostadsfrågan Nu har årets hyresförhandlingar inletts mellan Hyresgästföreningen och de kommunala och privata bostadsföretagen.

 • Dags för ”social housing”!

  Bostadsfrågan I Sverige har de politiska partierna sedan länge varit rörande eniga om att vi inte ska ha ”social housing” av denna typ i Sverige.

 • Höjd målsättning för byggande

  Bostadsfrågan Med satsningen 40/20 höjer Stockholms stad målsättning om att bygga 100 000 bostäder till 140 000 bostäder 2030.

 • Ändrade regler vid förtidsbetalning av bostadslån

  Bostadsfrågan Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler vid förtidsbetalning av bostadslån. Förslagen ska stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden och underlätta för konsumenter som har bostadslån med bunden ränta att byta bank.

 • Ska kartlägga flyttmönster i samband med renoveringar

  Bostadsfrågan Regeringen har gett Boverket i uppdrag ”att kartlägga och analysera flyttmönster för hushåll i olika boende- och upplåtelseformer i samband med omfattande renoveringar.”

 • Klarar utsatta hushåll stora bostadsrenoveringar?

  Bostadsfrågan Regeringen har tagit beslut om att ge Boverket i uppdrag att undersöka hur omfattande renoveringar påverkar flyttmönstret för människor i olika boendeformer.

 • Inventering av byggbar mark

  Bostadsfrågan Regeringen har beslutat att ge länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Skåne och Västra Götalands län i uppdrag att inventera sådan mark som kommunerna planlagt för bostadsbebyggelse men där det ännu inte byggts några bostäder.

 • Ränteskillnader ökar

  Bostadsfrågan SBABs månadsstatistik visar att skillnaden mellan boräntor med kort och lång bindningstid ökar. Mellan ett bolån med tre månader och fem års bindningstid skiljer en procentenhet.

 • Boprisbubblan och den farliga skuldsättningen

  Bostadsfrågan Ett par år innan den isländska kraschen började just debatten om en boprisbubbla och en skuldsättning som var alldeles för hög, en debatt som likar den som pågår i Sverige i dag. En ganska enad ekonomkår var helt övertygad om att det inte var ett problem eftersom hushållens ackumulerade förmögenhet vida översteg skulderna.

 • Ordförande utsedd

  Bostadsfrågan Rose-Marie Frebran blir ordförande i den parlamentariska kommittén om regional planering och bostadsförsörjning.

 • ”Närmar oss en smärtgräns”

  Bostadsfrågan SBAB:s chefsekonom Tor Borg twittrade på onsdagen att nu när bolånens tillväxttakt överstiger 5 procent på årsbasis så närmar vi oss en smärtgräns.

 • ”En armé av blinda män”

  Bostadsfrågan ”Vi håller på med ett ganska omfattande renoveringsarbete av svensk bostadspolitik” kommenterade Civil- och Bostadsminister Stefan Attefall och menade på att det kommer att ta tid och han såg gärna att han fick möjligheten att köra en fyraårsperiod till.

 • Bankerna ska motivera räntan

  Bostadsfrågan Bankerna ska tydligt motivera räntan för kunden och samtidigt visa sina kostnader för den bolåneränta de erbjuder. Det föreslår Finansinspektionen (FI) till regeringen.

 • Trio ska lotsa fram bostadsfrågan

  Bostadsfrågan Nybildade Nybyggarkommissionen ska hitta förslag som kan ta sig igenom den politiska processen.

 • Vill bygga ut tunnelbanan för att lösa bostadsbristen

  Bostadsfrågan Genom att bygga ut, och delvis lägga om, tunnelbanenätet kan man i Stockholm skapa förutsättningar för att bygga 350 000 nya lägenheter. Det menar Stockholms Handelskammare som på tisdagen presenterade en rapport om frågan på ett seminarium under rubriken ”Så kan vi lösa bostadsbristen”.

 • Nybyggandet av bostäder ökar

  Bostadsfrågan Enligt SCB påbörjades preliminärt byggandet av cirka 14 550 lägenheter under första halvåret i år. Det innebär en ökning med 33 procent jämfört med samma period 2012.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived