• ”En armé av blinda män”

  Bostadsfrågan ”Vi håller på med ett ganska omfattande renoveringsarbete av svensk bostadspolitik” kommenterade Civil- och Bostadsminister Stefan Attefall och menade på att det kommer att ta tid och han såg gärna att han fick möjligheten att köra en fyraårsperiod till.

 • Bankerna ska motivera räntan

  Bostadsfrågan Bankerna ska tydligt motivera räntan för kunden och samtidigt visa sina kostnader för den bolåneränta de erbjuder. Det föreslår Finansinspektionen (FI) till regeringen.

 • Trio ska lotsa fram bostadsfrågan

  Bostadsfrågan Nybildade Nybyggarkommissionen ska hitta förslag som kan ta sig igenom den politiska processen.

 • Vill bygga ut tunnelbanan för att lösa bostadsbristen

  Bostadsfrågan Genom att bygga ut, och delvis lägga om, tunnelbanenätet kan man i Stockholm skapa förutsättningar för att bygga 350 000 nya lägenheter. Det menar Stockholms Handelskammare som på tisdagen presenterade en rapport om frågan på ett seminarium under rubriken ”Så kan vi lösa bostadsbristen”.

 • Nybyggandet av bostäder ökar

  Bostadsfrågan Enligt SCB påbörjades preliminärt byggandet av cirka 14 550 lägenheter under första halvåret i år. Det innebär en ökning med 33 procent jämfört med samma period 2012.

 • 2 500 nya bostäder

  Bostadsfrågan Stadsbyggnadsnämnden väntas fatta beslut under torsdagen om att gå vidare med 2 500 nya bostäder i Bagarmossen – Skarpnäck, en ökning från det tidigare förslagets 700 bostäder.

 • Hushållen optimistiska när det gäller bostadspriserna

  Bostadsfrågan Fler hushåll spår stigande bostadspriser och något färre tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för augusti.

 • Förslag till ökat byggande av student- och ungdomsbostäder

  Bostadsfrågan Boverket har tagit fram flera förslag till regeländringar för hur byggandet av student- och ungdomsbostäder kan ökas och förenklas. Bostäderna för dessa grupper kan bli mindre och därmed billigare samt byggas på fler platser, enar Boverket, men myndigheten vill inte frångå kraven på tillgänglighet.

 • Antalet nybyggda studentbostäder ökade

  Bostadsfrågan Under 2012 och 2013 ökade antalet nybyggda studentbostäder men enligt en rapport från Studentbostadsföretagen är ökningen i förhållande till behovet fortfarande liten. Branschen vill bygga mer än vad de i dagsläget kan, svårigheter att få ekonomi i projekten och hitta lämplig mark är största hindren.

 • Få känner till nya regler

  Bostadsfrågan Mindre än hälften känner till de ändrade reglerna för skatteavdrag och hyressättning, enligt en undersökning gjord av SBAB.

 • Ska se över bostadssituationen på svaga marknader

  Bostadsfrågan Regeringen har tillsatt Martin Nilsson, hovrättsråd vid Hovrätten i Skåne och Blekinge, som utredare för att se över bostadssituationen på svaga bostadsmarknader. Utredaren ska bland annat undersöka hur många bostadsföretag verkar på marknader som definieras som svaga och deras ekonomiska situation. Han ska lämna sitt betänkande i maj 2015.

 • Färre nya bostäder 2012

  Bostadsfrågan Bostadsproduktionen i Stockholms län fortsatte att minska under förra året då bara 6 600 nya bostäder påbörjades. Under 2013 väntas bostadsbyggandet öka – men långt ifrån tillräckligt, visar en rapport från Länsstyrelsen.

 • Brist på hyresrätter i 85 procent av landets kommuner

  Bostadsfrågan Enligt en undersökning gjord av Boverket råder det brist på hyresrätter i cirka 85 procent av kommunerna, samtidigt som antalet kommuner med balans mellan tillgång och efterfrågan av bostäder ökar.

 • Nyinrättad tjänst ska underlätta bostadsbyggandet i Stockholm

  Bostadsfrågan En nyinrättad tjänst som bostadslots ska underlätta bostadsbyggandet i Stockholms stad. Tillsammans med utökat stöd på stadsbyggnadskontoret kommer fokus ligga på tydligare uppföljning, utvecklade metoder och direktkontakt med byggherrar som upplever att projekt avstannat.

 • ”Bankomaten är fortfarande öppen”

  Bostadsfrågan Boverkets analytiker Bengt Hansson är en av dem som hårdast har argumenterat för att svenska bostäder generellt är övervärderade, hushållens skulder är för höga och att det kan finnas en bubbla.

 • Ingen bostadsbubbla i Sverige

  Bostadsfrågan Hade Sverige haft en bostadsbubbla så skulle den ha spruckit när världsekonomin drabbades av den så kallade Lehman-krisen 2008 och 2009.

 • Rekommendation från EU om svensk bostadsmarknad

  Bostadsfrågan EU-kommissionen har presenterat sina landspecifika rekommendationer till alla medlemsländer. Av de fyra rekommendationer som riktas till Sverige berör en bostadssektorn. Kommissionen tar bland annat upp de svenska hushållens höga skuldsättning.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived