• Bostadshus utan krav på bygglov

  Bostadsfrågan Från och med den 2 juli ska det bli tillåtet att bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov.

 • Bostadsplaneringskommittén har inlett sitt arbete

  Bostadsfrågan Den nya Bostadsplaneringskommittén har fått regeringens uppdrag att ur ett regionalt perspektiv se över de regelverk som styr planeringen av bostadsförsörjningen.

 • Hyresregleringens förlovade stad

  Bostadsfrågan En miljon hyresreglerade lägenheter gör att Manhattanborna kan sitta på paradvåningar för nästan inga pengar.

 • Systemskifte på bostadsmarknaden

  Bostadsfrågan Stellan Lundström, som är professor i fastighetsekonomi, KTH, ser ett systemskifte på bolåne- och bostadsmarknaderna med på kort sikt stora konsekvenser för byggandet.

 • Fortsatt tryck på bopriserna

  Bostadsfrågan Utbudet på bostadsrätter och småhus i storstäderna är fortfarande litet och efterfrågan efter de samma stark. Det visar SBAB:s Mäklarbarometer för fjärde kvartalet 2013.

 • ”Grundproblemet kvarstår”

  Bostadsfrågan Skaran av bostadsköande, trångbodda, bostadslösa och andra motvilliga boendevagabonder väntade och väntade.

 • Tillväxtföretag drabbas av bostadsbristen

  Bostadsfrågan Enligt en undersökning genomförd på uppdrag av Stockholms Handelskammare har nästan en tredjedel av de snabbast växande företagen med 5-99 anställda i Stockholm någon gång drabbats av svårigheter att rekrytera på grund av bostadsbristen.

 • Verkstaden går på treskift

  Bostadsfrågan Sverige har en, jämfört med andra länder, mycket decentralistisk planeringsmodell och den är inte av godo.

 • Bygg för den unga generationen

  Bostadsfrågan Gruppen unga är blandad, men har som grupp sämre ekonomiska förutsättningar än många andra i den hårda konkurrensen om de små lägenheterna.

 • Föreslår förenklad andrahandsuthyrning av bostadsrätter

  Bostadsfrågan Regeringen lämnar på fredagen ut en remiss till Lagrådet där man föreslår att det i framtiden inte ska krävas lika starka skäl från en bostadsrättsinnehavare för att hyra ut sin lägenhet i andra hand som hittills. I dagens lagtext står det att det krävs ”beaktansvärda skäl” för att innehavaren av en bostadsrätt men regeringen vill ändra texten till ”skäl”.

 • Hyresreglering i fokus

  Bostadsfrågan På Bokriskommittén första öppna seminarium, ”Avreglering av bostadsmarknaden – långa perspektiv och konkreta förslag”, var det en avreglering av hyresmarknaden som stod i fokus. Assar Lindbeck och Per-Anders Bergendahl var inbjudna talare.

 • Ett recept för bostadsbyggande

  Bostadsfrågan Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi, KTH, beskriver hur bostadsbyggandet kan få fart.

 • Stämmer bilden av högt belånade hushåll…

  Bostadsfrågan I media läser vi ofta att svenska hushåll är kraftigt överbelånade. Många kända ekonomer uttalar sig titt och tätt om att Sverige ligger i världstoppen när det gäller hushållens skuldsättning.

 • Uppdrag att bygga bostäder

  Bostadsfrågan När Anette Scheibe Lorentzi rekryteras som ny stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad står det klart att bostadsbyggande blir en av de viktigaste uppgifterna.

 • Plats för 140 000 bostäder i Stockholm

  Bostadsfrågan Finansborgarrådet Sten Nordin (M) och stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) presenterade utredningen Bostadspotential i Stockholm som visar var Stockholms stad kan bygga 140 000 bostäder fram till 2030.

 • Reformera hyresmarknaden i takt med utbyggnaden

  Bostadsfrågan ”Det nuvarande hyressättningssystemet måste ändras om Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas som en attraktiv storstad.”

 • Avskaffad fastighetsavgift för hyresrätter

  Bostadsfrågan Bostadsbeskattningskommittén överlämnade den 13 januari 2014 betänkandet ” Vissa bostadsbeskattningsfrågor”(SOU 2014:1) till regeringen. Bland annat föreslår kommittén att den kommunala fastighetsavgiften för hyresrätter avskaffas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived