• Planer på 47 000 nya bostäder

  Bostadsfrågan Kommunerna i Stockholms län har färdiga detaljplaner för över 47 000 nya bostäder, det framgår av Länsstyrelsens nya rapport som överlämnats till regeringen.

 • Hyresregleringen inte det stora problemet för Wallenstam

  Bostadsfrågan Wallenstam avser producera 7 500 nya bostäder över de kommande fem åren fram till och med 2018.

 • Mer pengar kvar då boendet är betalt

  Bostadsfrågan År 2012 gick 28 procent av den disponibla inkomsten till boendet för hushåll i hyresrätt. För hushåll i bostadsrätt var andelen 21 procent och för hushåll i ägt småhus 16 procent.

 • Ensamstående utan barn är Sveriges vanligaste hushåll

  Bostadsfrågan För första gången på över 20 år är det idag möjligt att få en totalräknad uppgift över antalet hushåll i Sverige. Enligt statistik från SCB är det vanligaste hushållet, 37,7 procent av samtliga hushåll, Ensamstående utan barn, det vill säga ensamboende.

 • 39 procent fler lägenheter påbörjades

  Bostadsfrågan Preliminärt påbörjades byggandet av 16 750 lägenheter i flerbostadshus under de tre första kvartalen i år, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Samtidigt ökar byggkostnaderna. Produktionskostnaden var lägst i Södra Sverige och högst i Stor-Stockholm.

 • Tillväxttakten för hushållens lån fortsätter att öka

  Bostadsfrågan I oktober hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,9 procent. Det innebär att den tilltagande trenden håller i sig.

 • Lägre yrkanden men tröga förhandlingar

  Bostadsfrågan Trenden är fortsatt lägre yrkanden men från Hyresgästföreningen upplever man att det går lite trögt i förhandlingarna.

 • Nya regler vid förtidsbetalning av bostadslån

  Bostadsfrågan Regeringen föreslår i en proposition nya regler vid förtidsbetalning av bostadslån som syftar till att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden och underlätta byte av bank.

 • Otillräckligt bostadsbyggande

  Bostadsfrågan Bostadsbyggandet ökar med 20 procent i år, enligt Boverkets indikatorer. Under nästa år förväntas ökningen fortsätta när konjunkturen tar fart. Men Boverket konstaterar att antalet nya bostäder ändå inte räcker till.

 • Lägre yrkanden för allmännyttan

  Bostadsfrågan Nu har årets hyresförhandlingar inletts mellan Hyresgästföreningen och de kommunala och privata bostadsföretagen.

 • Dags för ”social housing”!

  Bostadsfrågan I Sverige har de politiska partierna sedan länge varit rörande eniga om att vi inte ska ha ”social housing” av denna typ i Sverige.

 • Höjd målsättning för byggande

  Bostadsfrågan Med satsningen 40/20 höjer Stockholms stad målsättning om att bygga 100 000 bostäder till 140 000 bostäder 2030.

 • Ändrade regler vid förtidsbetalning av bostadslån

  Bostadsfrågan Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler vid förtidsbetalning av bostadslån. Förslagen ska stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden och underlätta för konsumenter som har bostadslån med bunden ränta att byta bank.

 • Ska kartlägga flyttmönster i samband med renoveringar

  Bostadsfrågan Regeringen har gett Boverket i uppdrag ”att kartlägga och analysera flyttmönster för hushåll i olika boende- och upplåtelseformer i samband med omfattande renoveringar.”

 • Klarar utsatta hushåll stora bostadsrenoveringar?

  Bostadsfrågan Regeringen har tagit beslut om att ge Boverket i uppdrag att undersöka hur omfattande renoveringar påverkar flyttmönstret för människor i olika boendeformer.

 • Inventering av byggbar mark

  Bostadsfrågan Regeringen har beslutat att ge länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Skåne och Västra Götalands län i uppdrag att inventera sådan mark som kommunerna planlagt för bostadsbebyggelse men där det ännu inte byggts några bostäder.

 • Ränteskillnader ökar

  Bostadsfrågan SBABs månadsstatistik visar att skillnaden mellan boräntor med kort och lång bindningstid ökar. Mellan ett bolån med tre månader och fem års bindningstid skiljer en procentenhet.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived