• Förslag om andrahandsuthyrning överlämnat

  Valåret 2018 I propositionen som regeringen nu överlämnat till riksdagen föreslås bland annat att det inte ska krävas lika starka skäl från bostadsrättshavaren för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Det ska också bli möjligt för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet.

 • Enklare bygga bostäder i bullriga miljöer

  Valåret 2018 Regeringen vill underlätta planering av bostäder i miljöer utsatta för buller. Därför föreslår regeringen att samordna prövning och tillsyn av buller i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL).

 • Bostadskrisen är även en kommunal merit

  Valåret 2018 Samtidigt som SAAB lanserade sin första bilmodell år 1947, föddes lagen om kommunernas bostadsförsörjningsplikt som upphörde efter 1993.

 • Utredare ser över bostadssituationen i storstadsregionerna

  Valåret 2018 Regeringen tillsätter utredare för att bland annat analysera bostadssituationen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Man ska även se över den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar.

 • En problematik att undvika i valdebatten…

  Valåret 2018 I en klassisk TV-sänd utfrågning i valrörelsen 1966 fick den socialdemokratiske statsministern Tage Erlander svara vilket råd han gav till ett ungt par som inte hade någon bostad. Erlander svarade att ”de bör ställa sig i bostadskön”.

 • 63 förslag till minskad bostadsbrist

  Valåret 2018 Nybyggarkommissionen, bestående av Göran Persson, Olle Wästberg och Agneta Dreber, har i en ny rapport presenterat 63 förslag för att minska bostadsbristen.

 • Utredare ser över EU-direktiv om bostadslåneavtal

  Valåret 2018 Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur ett nytt EU-direktiv om bostadslåneavtal ska genomföras i svensk rätt.

 • Enklare planprocess och nationella byggregler

  Valåret 2018 En detaljplan ska inte krävas lika ofta som i dag och kommunen ska inte kunna ställa strängare krav på byggnaders tekniska egenskaper än vad som följer av Boverkets byggregler. Det är några av förslagen i remissen ”En enklare planprocess” som regeringen beslutat att överlämna till Lagrådet.

 • Marknadsmässiga avkastningskrav

  Valåret 2018 Många kommunala bostadsföretag saknar praktiskt tillämpbara avkastningskrav i ägardirektiven.

 • Restriktioner hindrar byggande

  Valåret 2018 Enligt en rapport från Stockholms Handelskammare är det ont om byggbar mark på grund av de restriktioner som finns.

 • Ökat byggande i Stockholm

  Valåret 2018 Totalt påbörjades 6671 bostäder i Stockholm under 2013, enligt siffror från exploateringskontoret.

 • Gemensamma utrymmen och tunnelbana

  Valåret 2018 Närhet till kollektivtrafik är den viktigaste aspekten vid val av ny bostad för unga, och tunnelbana är det populäraste trafikslaget.

 • Bostadshus utan krav på bygglov

  Valåret 2018 Från och med den 2 juli ska det bli tillåtet att bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov.

 • Bostadsplaneringskommittén har inlett sitt arbete

  Valåret 2018 Den nya Bostadsplaneringskommittén har fått regeringens uppdrag att ur ett regionalt perspektiv se över de regelverk som styr planeringen av bostadsförsörjningen.

 • Hyresregleringens förlovade stad

  Valåret 2018 En miljon hyresreglerade lägenheter gör att Manhattanborna kan sitta på paradvåningar för nästan inga pengar.

 • Systemskifte på bostadsmarknaden

  Valåret 2018 Stellan Lundström, som är professor i fastighetsekonomi, KTH, ser ett systemskifte på bolåne- och bostadsmarknaderna med på kort sikt stora konsekvenser för byggandet.

 • Fortsatt tryck på bopriserna

  Valåret 2018 Utbudet på bostadsrätter och småhus i storstäderna är fortfarande litet och efterfrågan efter de samma stark. Det visar SBAB:s Mäklarbarometer för fjärde kvartalet 2013.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived