• stockholm_500

  Överenskommelse för ”Stockholmshyra”

  Bostadsfrågan En hyressättning som utgår ifrån bostädernas läge i Stockholm. Det vill Hyresgästföreningen region Stockholm och tre av de kommunala bostadsbolagen se.

 • lossy-page1-640px-Sveriges_Rikes_Lag_2013_001.tiff

  Lagförslag om ändringar i PBL

  Bostadsfrågan Regeringen lägger fram ett lagförslag som innehåller flera förslag som på olika sätt syftar till att förenkla planprocessen.

 • Byggkranar

  63 000 bostäder påbörjades 2016

  Bostadsfrågan 63 100 lägenheter började byggas förra året – 34 procent fler än året innan, visar preliminära siffror från SCB.

 • Bostäder

  Vart femte storstadshushåll trångbott

  Bostadsfrågan I Sveriges tre storstäder är vart femte hushåll idag trångbodda. Enligt en ny rapport är sambandet mellan låga inkomster och trångboddhet starkt.

 • Lennart Weiss. Foto: Veidekke.

  S vill se en ny social bostadspolitik

  Bostadsfrågan Socialdemokraterna tillsätter en ny grupp av experter från byggbranschen som ska ta fram en ny, social bostadspolitik. Ordförande för gruppen är Veidekkes Lennart Weiss.

 • bostäder sverige arki

  Granskar kommunernas bostadsplanering

  Bostadsfrågan Regeringen tillsätter en utredare för att säkerställa att alla kommuner, utifrån sina förutsättningar, bidrar till bostadsbyggandet – och anpassar sitt arbete därefter.

 • Bostadsminister Peter Eriksson. Foto: Miljöpartiet.

  Tillfälligt lättare med tillfälliga bygglov

  Bostadsfrågan Regeringen vill se ett tillägg i PBL som gör det lättare att bygga tillfälliga bostäder. På torsdagen beslutades om en lagrådsremiss.

 • HansLind500

  Ständigt denna bubbla…

  Bostadsfrågan Nya internationella varningar för en prisbubbla har kommit och debatten har blossat upp igen. Kanske har de internationella bedömarna rätt trots allt, skriver professor Hans Lind.

 • Stellan Lundström.

  Reformerad beskattning av bostäder

  Bostadsfrågan Beskattningen av bostäder berör direkt eller indirekt hela befolkningen och är därför en arena för debatt och politiska utspel. Senast (DN 30 Januari) uttryckte Bostadsministern Peter Eriksson en vilja att sänka skatten på realisationsvinst för bostäder. Argumentet är att rörligheten på bostadsmarknaden skulle gynnas av en sådan åtgärd.

 • Illustration: Petter Furå.

  Digitala detaljplaner ska snabba på planprocessen

  Bostadsfrågan Boverket får i uppdrag att utreda hur detaljplaner ska utformas digitalt, samt hur en sådan reglering skulle kunna se ut. Målet är att digitala detaljplaner ska göra planprocessen smartare och betydligt snabbare.

 • bostäder sverige arki

  Regeringen vill bygga på statlig mark

  Bostadsfrågan En utredare har identifierat 39 kommuner med statlig mark där bostadsbyggande skulle vara möjlig. Regeringen utser nu en förhandlare som ska se realisera byggandet.

 • lossy-page1-640px-Sveriges_Rikes_Lag_2013_001.tiff

  Utreder begränsning av detaljplanekrav

  Bostadsfrågan Regeringen ska utreda om kommuner kan ges större möjligheter att besluta om ny eller befintlig bebyggelse behöver regleras med en detaljplan. Dessutom ska en utredare se över hur översiktsplanerna kan utvecklas.

 • timglas

  Regeringen granskar handläggningstider

  Bostadsfrågan I ett regeringsuppdrag ska Lantmäteriet se över hur deras handläggningstider kan kortas. Regeringen har nämligen identifierat Lantmäteriet som en av de instanser där tiderna är särskilt långa.

 • Peter Eriksson. Foto: Miljöpartiet/Foto: Fredrik Hjerling.

  Utreder kreditgarantier för byggande

  Bostadsfrågan En särskild utredare ska få i uppdrag att undersöka bättre förutsättningar för långsiktig finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder samt ge förslag på ett system med statliga topplån.

 • Förslaget innebär 400 nya studentlägenheter. Bild: White arkitekter.

  Regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut

  Bostadsfrågan Förra året upphävde Länsstyrelsen en detaljplan för 400 nya studentbostäder i Stockholm, något Stockholms stad överklagade till regeringen. Nu har regeringen i sin tur upphävt Länsstyrelsens beslut – något som är ytterst ovanligt.

 • bostäder sverige arki

  Byggande viktigt för integration

  Bostadsfrågan Själva byggandet är den enskilt viktigaste frågan för att motverka segregation. Det menar allmännyttans branschorganisation SABO, som på onsdagen publicerade resultatet av ett års arbete med att kartlägga kommunernas integrationsarbete.

 • Bostadsminister Peter Eriksson. Foto: Miljöpartiet.

  Ett händelserikt bostadspolitiskt år 2016

  Bostadsfrågan 2016 blev ett händelserikt år när det gäller bostadspolitik. En bostadsminister senare går bostadsbyggandet till slut uppåt. På vägen har bostadspolitiska samtal inletts och strandats, ett bostadspolitiskt program presenterats och byggbonusar delats ut. Fastighetsnytt sammanfattar de viktigaste bostadspolitiska händelserna 2016.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived