• Nytt bostadsmål i Stockholm

  Bostadsfrågan 80 000 nya bostäder till 2025. Det är Stockholm stads nya bostadsmål i den nya budget som presenteras i oktober.

 • Så vill partierna lösa bostadsbristen

  Bostadsfrågan Med bara ett år kvar till nästa riksdagsval lämnar vi snart en mandat period som har kantats av en del kaos. Vi har frågat samtliga partiers bostadspolitiska talespersoner var de står och vad de egentligen vill för att få en klarhet bland alla utredningar, byggsubventioner och politiska kängor.

 • Nya grepp i bristens spår

  Bostadsfrågan Kommunerna har de senaste åren tvingats tänka nytt för att byggtakten ska kunna öka. Vilka grepp och resultat det gett på olika håll i landet diskuterades under torsdagen på Business Arena Stockholm.

 • ”Bostadsfrågan borde ligga på statsministern”

  Bostadsfrågan De senaste åren har allt fler röster höjts för en social bostadspolitik – eller kanske en bostadspolitik över huvudtaget. Under Business Arenas första dag diskuterades frågan.

 • Bostadspolitiken under lupp

  Bostadsfrågan Vad har egentligen hänt sedan valet 2014? Med bara ett år kvar till nästa val sammanfattar vi några av de viktigaste bostadspolitiska händelserna och låter flera experter uttala sig i ämnet. ”Det finns problem som har växt de senaste åren, så är det svårt att ge bostadspolitiken ett högt betyg”, säger Hans Lind, professor inom fastighetsekonomi.

 • Ränk: ”Ketchupmetoder fungerar inte”

  Bostadsfrågan Ska Stockholm lösa bostadsbristen behövs det ny infrastruktur som gör billigare mark tillgänglig menar Stefan Ränk som är vd på Einar Mattsson. Han efterlyser en mer långsiktig planering och skulle gärna se en självständig myndighet för ändamålet.

 • Valrörelsen – överraskande eller protokoll 1A?

  Bostadsfrågan Med ett år till valet kan vi lätt dra slutsatsen att vi inget vet om hur valrörelsen kommer att utvecklas. Statsministrar, ministrar, statssekreterare och partiledare hänger löst och omvärlden är rörig. Men låt oss ändå göra ett försök att gissa hur det blir.

 • Lööf: ”Skattesystemet måste förändras”

  Bostadsfrågan Under parollen ”mer mark och mer marknad” vill Alliansens mest framgångsrika parti just nu förändra bostadspolitiken. ”Bort med statliga byggsubventioner och sätt ned foten kring ett förändrat skattesystem” – tycker Centerpartiets ledare Annie Lööf.

 • Öppnar för nya bostadspolitiska samtal

  Bostadsfrågan Under ett så kallat hearing på fredagsmorgonen frågades politiker ut om utvecklingen framåt i Stockholmsregionen. Bland många självklarheter meddelade regeringsföreträdare ett tydligt ”ja” i frågan om nya bostadssamtal med oppositionen.

 • Föreslår skattereform för hyresrätter

  Bostadsfrågan Hyresmarknadens parter har länge propagerat för mer rättvisa skatter och balanserade villkor för hyresrätten. Nu går SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna fram med ett gemensamt förslag till skattereform.

 • Flyttar ”Golfbollen” – öppnar för tiotusentals bostäder

  Bostadsfrågan Efter flera år av turer fram och tillbaka meddelar regeringen att 50 miljoner avsetts i höstbudgeten för flytten av Bällstaradarn utanför Stockholm, som enligt många varit en av de största hämskorna för bostadsbyggandet i staden.

 • Yrkar på 3,5 procents hyreshöjning

  Bostadsfrågan Fastighetsägarna i Stockholm menar att den allmänna hyresnivån behöver höjas med 3,5 procent under 2018. ”Siffrorna låter helt verklighetsfrämmande” säger Hyresgästföreningen.

 • LUF: Låginkomsttagare måste kunna äga

  Bostadsfrågan Idag tillåter regelverket bara två boendeformer, antingen får folk äga eller hyra. Vi menar att lagstiftningen borde ändras så att det går att både hyra och äga samtidigt, flexibelt ägande.

 • Regeringen pekar ut nio nya stadsdelar

  Bostadsfrågan Nio områden i sex kommuner pekas ut för nybyggnation av cirka 100 000 bostäder enligt regeringens program där man vill samordna större, samlade exploateringar.

 • Uppdrag för att minska diskriminering

  Bostadsfrågan Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag att öka kunskapen om diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.

 • SABO inleder samarbete med Polen

  Bostadsfrågan Allmännyttans branschorganisation SABO har inlett ett samarbete med den polska regeringen i syfte att undanröja handelshinder. Målet är att bostadsbolaget ska få fler anbud när de ska bygga.

 • Investeringsviljan ökar i Malmö

  Bostadsfrågan Malmö har fått upp sitt byggande, bland annat tack vare allmännyttiga MKB som testat nya samarbeten som visar på en ökad investeringsvilja i staden.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived