• Varför fungerar hyresmarknaden i Finland?

  Bostadsfrågan I de flesta branscher är vi vana vid att de nordiska marknaderna fungerar åtminstone på ett liknande sätt i samtliga länder. Titta bara på dagligvarumarknaderna, finansmarknaderna eller marknaderna för sällanköpsvaror. En stor skillnad finns däremot mellan marknaderna för hyresbostäder i Sverige och Finland.

 • Utreder VA-regler för fler bostäder på landsbygden

  Bostadsfrågan Regeringen ser över lagen om allmänna vattentjänster, för att även fastighetsägare ska kunna gå samman och skapa en gemensamhetsanläggning. Många glesbygdskommuner har tidigare klagat på att dagens ordning försvårar för nybyggnation.

 • ”Aktörerna måste ta ett stort ansvar”

  Bostadsfrågan I veckan träffade statsminister Stefan Löfven och bostadsminister Peter Eriksson branschen för att prata arbetskraftsbrist. Fastighetsnytt ställde några frågor till Peter Eriksson.

 • Bostadsunderskott i 255 kommuner

  Bostadsfrågan Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät fortsätter byggandet att öka 2017 och 2018. Trots detta bedömer 75 procent av landets kommuner att det kommer att vara underskott på bostäder på tre års sikt.

 • Att ställa rätt frågor

  Bostadsfrågan Boverkets uttalande om att det behövs i storleksordningen 700 000 lägenheter fram till år 2025 baseras på ett antagande om befolkningstillväxt och hushållsbildning, det vill säga en skattning på Sverigenivå av bostadsefterfrågan. Boverkets uttalande om 700 000 lägenheter har onekligen satt fart på tankeverksamheten. Men det återstår hur vi ska åstadkomma dessa lägenheter och är det överhuvudtaget möjligt?

 • Högsta antalet nya bostäder på 25 år

  Bostadsfrågan Under 2016 färdigställdes över 42 000 bostadslägenheter i nybyggda hus – det högsta antalet sedan 1992 då siffran var över 57 000.

 • Boverkets mål omöjligt uppdrag?

  Bostadsfrågan Det höga bostadsbyggandet är en ren konjunktureffekt, det menar Veidekke som i en ny konjunkturrapport varnar för en ”politiskt lagad byggkrasch”.

 • Kritik mot förslag om ökat hyresgästinflytande

  Bostadsfrågan Den så kallade Hyresgästutredningen har överlämnat till betänkande till justitieminister Morgan Johansson. Bland annat föreslås att hyresgästernas intressen vid renoveringar ska tas på större allvar. Både privata fastighetsägare och allmännyttan är kritiska till förslagen.

 • ”Vi är mossiga och efterblivna i branschen”

  Bostadsfrågan Hyresförhandlingarna mellan allmännyttan och de privata fastighetsägarna går bättre – men det stora problemet för hyresgästerna är avsaknaden av social bostadspolitik.

 • ”Om man har möss skaffar man en katt”

  Bostadsfrågan Trots att byggande ökar och Malmö har slagit sitt rekord för beviljade bygglov i år ökar antalet hemlösa i staden. Vad kan kommunen och fastighetsägare göra?

 • Ljummen reaktion på regeringens vårbudget

  Bostadsfrågan På tisdagen presenterade finansminister Magdalena Andersson årets vårbudget. För fastighetsbranschen fanns få nyheter, trots att branschen hade hoppats på mer.

 • C: Bygg ”Klarastaden” i Stockholm city

  Bostadsfrågan Centerpartiet i Stockholm vill höja stadens bostadsmål från 130 000 till 140 000 nya bostäder till år 2030. För att lyckas med det vill man däcka över spåren väster om centralstationen och bygga vad man kallar ”Klarastaden” med 6 000 nya bostäder.

 • Hur ska bostäderna kunna efterfrågas?

  Bostadsfrågan Även om det fortsatt finns ett enormt stort behov av bostäder i Sverige, byggs det äntligen mer än på länge. Men vem har råd att efterfråga de bostäder som byggs?

 • Toppen för bostadsbyggandet är nådd

  Bostadsfrågan Den kraftiga ökningen av bostadsbyggandet under förra året underskattades av prognosmakarna. Trots prognosmissarna verkar de senaste bedömningarna, om att toppen för bostadsbyggandet nu är nådd, vara rimliga.

 • Överklagar planer för Årstafältet igen

  Bostadsfrågan Stockholms stad planerar att bebygga Årstafältet med 6 000 nya bostäder. En överklagan för den första detaljplanen avslogs i mitten av mars av mark- och miljödomstolen. Nu tar dock Nätverket Årstafältet frågan till en högre instans.

 • SABO: ”nedskrivningsreglerna är orimliga”

  Bostadsfrågan Utformningen av dagens redovisningsregler hindrar allmännyttans uppdrag att bygga bostäder ”kraftigt”. Det menar SABO, som nu uppmanar till en översyn av de regler som styr nedskrivningar.

 • Tillsätter allmännyttigt integrationsråd

  Bostadsfrågan Bransch- och intresseorganisationen SABO tillsätter ett nationellt, strategiskt integrationsråd med vd:ar från allmännyttiga bolag runt om i landet. Syftet är att främja integration i landets kommuner.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived