• Regeringen: ”byggrätter ska bebyggas”

  Bostadsfrågan Regeringen startar en ny utredning som ska säkerställa att byggrätter som redan finns i detaljplaner också bebyggs. Utredare blir Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Nooshi Dadgostar.

 • Åhörare: ”Ni skyller ifrån er”

  Bostadsfrågan Järvaveckan är den nya politikerveckan och arrangeras för andra året i rad. På torsdagen var temat bostad och segregation, ett högaktuellt ämne som lockade bostadsminister Peter Eriksson (MP) och andra politiker till Spånga norr om Stockholm.

 • Skanska vinner avtal med Familjebostäder

  Bostadsfrågan Skanska har tecknat avtal med Familjebostäder om att bygga ett kvarter med 178 hyresrättslägenheter i Hagastaden, Stockholm. Kontraktet är värt cirka 400 miljoner kronor.

 • Omtag för bostadsforskningen

  Bostadsfrågan 2001–2003 var senast det begav sig på KTH med vad man i dag kallar Bostad 1.0. Ett antal doktorer, 28 rapporter samt publicerade artiklar blev resultatet. Dagens bostadsmarknad ser dock väldigt annorlunda ut och därför känner man att det är dags för ett omtag på bostadsforskningen och lanserar bostad 2.0.

 • ”Kommunerna måste ta större ansvar”

  Bostadsfrågan Under måndagen bjöd Storstaden Bostad in till politiskt samtal mellan Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert (S) och Sundbybergs kommunalråd Stefan Bergström (C).

 • Byggmarknadens roll i att lösa bostadsutmaningen

  Bostadsfrågan Vilken byggherre blir byggsveriges första äkta ”disrupter”? Byggbranschens version av Ryan Air eller Uber? Någon som förstår att det är kunderna och deras önskemål allt utgår från? Istället för att, på sedvanligt och enfaldigt vis, fortsätta mässandet om regelverk för sedan cyniskt utnyttja den extrema bostadsbristen.

 • Ris och ros för statligt investeringsstöd

  Bostadsfrågan Regeringens investeringsstöd ger inte billigare hyror och når inte rätt målgrupp. Det menar Fastighetsägarnas ordförande Reinhold Lennebo. ”Det krävs rörlighet i systemet”, säger han. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) säger att det uppstår rörlighet när det byggs mer.

 • Att bromsa en bostadsbubbla

  Bostadsfrågan Budskapet är klart – spara innan du konsumerar och bygg en buffert med eget kapital. Var för sig är genomförda och tilltänkta åtgärder väl motiverade, men sammantaget kan effekten bli att bostadsmarknaden tippar över.

 • 28 550 bostäder i Malmö

  Bostadsfrågan Sverigeförhandlingen har kommit överens med Malmö stad och Region Skåne. Det landar bland annat i åtta bussobjekt och 28 550 nya bostäder i storstadsområde Malmö.

 • Modernare byggregler efterfrågas

  Bostadsfrågan Precis som Fastighetsnytt tidigare rapporterat så presenterades projektet ”Fler, billigare bostäder och bättre bostäder” i Radiohuset, Stockholm, på tisdagsförmiddagen. Efteråt hölls panelsamtal med politiker.

 • Rekordmånga unga tvingas bo kvar hemma

  Bostadsfrågan Hyresgästföreningens årliga kartläggning visar att bostadsmarknaden för unga har gått från dålig till usel de senaste tjugo åren. Frågan diskuterades i riksdagen under torsdagen.

 • Rapport: Byggregler kan verka hämmande

  Bostadsfrågan På tisdagsförmiddagen presenterades en färsk analys om hur byggregler påverkar bostadsbyggandet. Regeringen har nu tillsatt en kommitté som ska komma med ett nytt förslag i december 2019.

 • Varför fungerar hyresmarknaden i Finland?

  Bostadsfrågan I de flesta branscher är vi vana vid att de nordiska marknaderna fungerar åtminstone på ett liknande sätt i samtliga länder. Titta bara på dagligvarumarknaderna, finansmarknaderna eller marknaderna för sällanköpsvaror. En stor skillnad finns däremot mellan marknaderna för hyresbostäder i Sverige och Finland.

 • Utreder VA-regler för fler bostäder på landsbygden

  Bostadsfrågan Regeringen ser över lagen om allmänna vattentjänster, för att även fastighetsägare ska kunna gå samman och skapa en gemensamhetsanläggning. Många glesbygdskommuner har tidigare klagat på att dagens ordning försvårar för nybyggnation.

 • ”Aktörerna måste ta ett stort ansvar”

  Bostadsfrågan I veckan träffade statsminister Stefan Löfven och bostadsminister Peter Eriksson branschen för att prata arbetskraftsbrist. Fastighetsnytt ställde några frågor till Peter Eriksson.

 • Bostadsunderskott i 255 kommuner

  Bostadsfrågan Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät fortsätter byggandet att öka 2017 och 2018. Trots detta bedömer 75 procent av landets kommuner att det kommer att vara underskott på bostäder på tre års sikt.

 • Att ställa rätt frågor

  Bostadsfrågan Boverkets uttalande om att det behövs i storleksordningen 700 000 lägenheter fram till år 2025 baseras på ett antagande om befolkningstillväxt och hushållsbildning, det vill säga en skattning på Sverigenivå av bostadsefterfrågan. Boverkets uttalande om 700 000 lägenheter har onekligen satt fart på tankeverksamheten. Men det återstår hur vi ska åstadkomma dessa lägenheter och är det överhuvudtaget möjligt?

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived