• Få lyfter bostaden som viktigaste valfrågan

  Valåret 2018 Även om bostadsfrågan är ständigt närvarande i fastighetsbranschen är den sällan högt upp på väljarnas dagordning. Är bostadens betydelse överskattad? Frågan diskuterades under Business Arena Umeå under onsdagen.

 • Kicki Björklund: Låt hyresgästerna visa vägen

  Valåret 2018 Att bidra till utvecklingen av stadens utsatta områden är ett av fastighetsbranschens absolut viktigaste uppdrag. Som fastighetsägare har vi en direkt påverkan på de miljöer vi verkar i och har därför skyldighet att ta vår del av ansvaret. Men ska det bli skillnad på riktigt måste de boende involveras – hela vägen.  

 • Gråzon om flyttkedjornas effekt

  Valåret 2018 Att hävda att nybyggnationen resulterar i större rörlighet som frigör billiga bostäder och sänker trösklarna på bostadsmarknaden är ett populärt argument, men det saknas enligt forskare empiriska belägg. Tvärtom fungerar flyttkedjorna såpass dåligt att resurssvaga hushåll ofta hamnar i botten.

 • Sverigeförhandling och bostäder: hur hänger det ihop? 

  Valåret 2018 Jag ser framför mig två orter – orten A med gott om arbetstillfällen och ont om bostäder, och orten B med ont om arbetstillfällen och gott om bostäder. Genom snabba tåg kan människor pendla från B till A och behöver inte flytta till A. Den stora fördelen med snabbtåget är väl i denna situation att vi inte behöver bygga bostäder utan kan utnyttja det befintliga beståndet bättre?

 • M: ”Kommunal gräddfil till bostäder”

  Valåret 2018 Över hälften av alla markanvisade hyresrätter i Stockholm gick till allmännyttan i fjol. Det visar exploateringskontorets bokslut.

 • En alltför analog byggprocess

  Valåret 2018 Lantmäteriet har nu överlämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget Digitalt Först. Slutsats: det största hindret är en splittrad och analog informationsförsörjning. 

 • Stockholms allmännytta strandar förhandlingar

  Valåret 2018 Stockholms stad fyra allmännyttiga bostadsbolags årliga hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen har strandat. 

 • Fler väljer längre bindningstid på lån

  Valåret 2018 I slutet av december valde 36 procent av bostadsrättsföreningarna lån med bindningstider under 12 månader. Det är en minskning med 14 procent sedan slutet av september.

 • C: Testa affordable housing i Stockholm

  Valåret 2018 Stora delar av Europa och OECD har omfattande satsningar på överkomliga bostäder, ”affordable housing”, något som Sverige saknar helt. Vi behöver erkänna att regeringen, liksom styret i Stockholm, inte levererat. Det uppenbara i Stockholm och Sverige är att lätta på dyra regleringar för att få ned kostnaderna i utbyte mot att en andel av de som byggs måste hyras ut till lägre hyror. 

 • Tar fram plan för bostadsförsörjningen

  Valåret 2018 För att upprätthålla den höga byggtakten har Malmö stad tagit fram en handlingsplan för bostadsförsörjningen fram till år 2022. Planen godkändes av stadsbyggnadsnämnden på torsdagen. 

 • Dags för nytt hyressättningssystem

  Valåret 2018 Om Stefan Attefall förtjänstfullt kan kallas Plan- och bygglovsministern som bidrog till en uppluckring och förenkling av lagar och regler för att skapa nya bostäder så är min förhoppning att nästa förtjänst inom bostadspolitiken rör hyressättningssystemet.

 • Bostadspriserna fortsätter nedåt

  Valåret 2018 Efter de senaste månadernas turbulens på bostadsmarknaden visar statistiken att prisutvecklingen fortsätter nedåt. På ett år har priserna sjunkit med 2 procent i landet som helhet.

 • ”Markmonopolet styr utbudet”

  Valåret 2018 Kommunernas planläggning av mark går emot grundlagen, enligt Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. Han får visst medhåll av bostadsministern medan SKL:s förbundsjurist påminner om konkurrenslagstiftningen.

 • 2017: Ökad byggtakt och svajande marknad

  Valåret 2018 Det har varit ett händelserikt 2017 sett till utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. Byggtakten har ökat, statliga byggbonusar har delats ut och hyresfrågan diskuteras fortsatt intensivt. Men kanske går året ändå till historien som året då marknaden vände?

 • Nya förslag för statlig bostadsfinansiering

  Valåret 2018 På onsdagen tog bostadsminister Peter Eriksson emot ett betänkande om förbättrad bostadsfinansiering. Bland annat föreslås statliga topplån, statliga kreditgarantier och höjda schablonbelopp för produktionskostnad. 

 • Tydligt säsongsmönster för prisfallet

  Valåret 2018 Bostadsrättspriserna fortsatte nedåt under november och föll med tre procent på riksnivå, vilket är mer än 2011. ”Det kommer att bli värre innan det blir bättre”, säger Valueguards vd Lars-Erik Ericson till Fastighetsnytt.

 • 30 statliga miljoner till digitalisering

  Valåret 2018 Regeringen satsar 30 miljoner kronor på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Det är Lantmäteriet och Boverket som får i uppdrag att främja processen. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived