• maj 3rd, 2017 av sverrirthor

  Starka kvartalsrapporter och minskad skatteoro

  Det blev ett fastighetsrally på börsen i april med en uppgång på mer än 5 procent(Carnegies fastighetsindex, CREX). En nedtryckt värdering för fastighetsbolagen som startpunkt, i kombination med ett skatteförslag (fastighetstransaktioner) som ser ut att bli mildare än väntat

 • april 5th, 2017 av Mattias Fröjd

  “Sell on rumor, buy on fact”

  I slutet av förra veckan presenterades en utredning om hur staten ska kunna ta ut mer skatt vid försäljningar av kommersiella fastigheter.Vår bedömning är att förslaget i huvudsak ligger i linje med börsens förväntningarna. Om något, så kanske det är ett lite mer positivt utfall än befarat, tack vare den lägre stämpelskatten.

 • december 20th, 2016 av sverrirthor

  Någon räntehöjning blir det inte

  Julsnön lyser med sin frånvaro i ett grått och regnigt Stockholm men julen kommer ändå och det gör även Riksbankens reporäntebeslut som fattas nu på tisdagen då direktionen sammanträder och kommuniceras ut på onsdagen, 21 december.

 • december 14th, 2016 av Louis Landeman

  Mojnande medvind för svenska fastighetsbolag

  Under 2016 har den svenska fastighetsbranschen åtnjutit kraftig medvind i form av fortsatt fallande räntor och en stark konjunktur som resulterat i fallande vakanser och stigande hyror. Detta har lett till hög aktivitet på transaktionsmarknaden och kraftigt stigande fastighetsvärderingar.

 • oktober 7th, 2016 av Britt-Marie Nyman

  Krävs kris för konsolidering

  På Business Arena i Stockholm för några veckor sedan gjorde inledningstalaren Percy Barnevik klart för alla åhörare att vi i fastighetsbranschen lever i den bästa av världar: finansieringen kostar lite och ingenting samtidigt som efterfrågan på, och intresset för att investera i, fastigheter är stort.

 • juni 9th, 2016 av Louis Landeman

  Staten och kapitalet

  I mitt arbete som kreditanalytiker ingår att följa utvecklingen för de statligt ägda bolagen, varav ett flertal är aktiva på den svenska kreditmarknaden. I den statliga bolagsportföljen finns 49 hel- och delägda företag som har ett uppskattat värde på totalt ca 460 miljarder kronor och tillsammans sysselsätter över 160000 personer.

 • juni 2nd, 2016 av Britt-Marie Nyman

  I sommarens soliga dagar

  Efter en stökig inledning på året har börsklimatet stabiliserats något. Börsindex ligger nu på ett par procent minus, inkluderas utdelningen ligger index still. Fastighetsaktierna som grupp betraktat däremot uppvisar strålande solsken genom både kursuppgång och bra direktavkastning.

 • april 14th, 2016 av Britt-Marie Nyman

  Liten risk i fastighetsbranschens skuldsättning

  Fastighetssektorn står finansiellt stark även om fastighetsvärdena skulle vända nedåt inom något år. Bolagen tycks inte ha maximerat möjligheten att belåna stigande tillgångsvärden. Variationen i skuldsättning mellan bolagen är dock stor och medan bolag som var listade redan för sju år sedan generellt har minskat sin skuldsättning har en del nyare bolag tagit större risker.

 • april 1st, 2016 av Louis Landeman

  Super-Mario till nästa nivå

  Det är inte för inte som ECB:s ordförande Mario Draghi skämtsamt brukar kallas för Super-Mario. För några veckor sedan använde han på nytt sina superkrafter när han återigen avlossade ECB-bazookan och tog de penningpolitiska stimulanserna i Europa till en ny nivå.

 • februari 29th, 2016 av Louis Landeman

  Bail-in: nu även i Sverige

  Har du hört talas om SRM? Trodde väl inte det. Ändå har denna akronym den sista tiden fått italienska banker i gungning, nästintill tvingat den portugisiske centralbankschefen att avgå, och skapat omfattande planeringsarbete för Riksgälden.

 • februari 12th, 2016 av sverrirthor

  På spaning efter svarta svanar

  Det går väldigt bra för svensk fastighetssektor just nu. Ekonomin går bra och det är stor efterfrågan efter lokaler och bostäder samtidigt som (och lite på grund av att) räntorna är väldigt låga och finansieringskostnaden är låg. ”Det är svårt att misslyckas just nu,” sa person på hög position i fastighetsbranschen till mig här om dagen och det är nog sant.

 • februari 1st, 2016 av Peter Malmqvist

  Varning för USA

  USA är världens viktigaste land. Mäter vi andel av global export och import toppar de tabellen, följt av euroområdet och Kina. Därför är det viktigt att ha koll på de amerikanska trenderna och just nu ser min amerikanska tillväxtindikator ganska skakig ut.

 • januari 21st, 2016 av Peter Malmqvist

  Pyspunka eller stormvarning?

  Med tvåprocentiga svängningar per dag och ett ordentligt ras från toppen i somras, är börsplacerarnas efterfrågan på sjösjukepiller ovanligt stor. För tredje gången på ett halvår står nu Stockholmsbörsen och stampar nästan 20 procent under toppen. Det är ett vägskäl. Enligt historiken ligger nästa nivå ytterligare tjugo procent ner. Då blir det panik.

 • januari 8th, 2016 av sverrirthor

  Kontraproduktiva handelsstopp

  Tills för cirka ett halvår sedan var det Grekland som var världsekonomins vacklande, ja någon jätte har Grekland inte varit i världsekonomin de senaste 2000 åren eller så men ekonomiskt vacklande har landet alltjämt varit den senaste tiden. Grekland har absolut inte kommit över sina ekonomiska problem men nu har fokus flyttats, österut. Till Kina, som ju är en riktig jätte och idag världens näst viktigaste ekonomi, om inte den viktigaste.

 • december 17th, 2015 av Peter Malmqvist

  Banker i världstopp

  Har Sverige världens bästa banker? Med en lönsamhet och en kapitaltäckningsgrad som ligger skyhögt över alla kända minimikrav och skyhögt över de flesta andra banker i världen, är det lätt att börja nynna ”Du gamla, du fria”. Mest uppseendeväckande är de låga kreditförlusterna.

 • december 3rd, 2015 av Peter Malmqvist

  Schweiz visar vägen

  Det finns ett land i Europa som kan konkurrera med den svenska extremräntan. Det är Schweiz. Inte bara har den schweiziska centralbanken en negativ styrränta på 0,75 procent (Riksbanken minus 0,35). Därtill är den schweiziska obligationsräntan negativ. I somras gick den tioåriga statsobligationen under nollstrecket och har sedan dess dalat till 0,3 procent. I Sverige ligger vi lågt, men fortfarande på plus, trots Riksbankens köp av statsobligationer. Nivån är 0,7 procent.

 • november 17th, 2015 av Peter Malmqvist

  Lyckan finns i KPI

  För 36:e månaden i rad ligger Sveriges konsumentprisindex, KPI, kring nollstrecket räknat i årstakt. Det är en unikt låg och stabil inflationstakt, men den ger också en falsk bild av prisstabiliteten. KPI är som att stå med ena foten i hett vatten och den andra i en balja med is – det blir inte ljummet.

Vi som bloggar här

Sverrir Thór

Redaktör Fastighetsnytt
E-post: sverrir.thor@fastighetsnytt.se

Britt-Marie Nyman

Head of Capital Markets, Catella Corporate Finance

Louis Landeman

Chef kreditanalys, Danske Bank Markets

Jonas Andersson

Portfolio Manager, Alfred Berg Kapitalförvaltning

Peter Malmqvist

Ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening

Välkommen till Fastighetsnytts börsblogg som är ett led i vår utökade börsbevakning via hemsidan Fastighetsnytt Börs. Det är viktigt att betona att det som skrivs på börsbloggen är på skribentens ansvar och återspeglar inte Fastighetsnytts åsikter.