• Kommentar: En bra kompromiss

  Börs Med tanke på de rykten som läckt ut ur riksbanksfullmäktige de senaste veckorna råder det inga tvivel om att beslutet att förlänga Stefan Ingves mandat är ett Alexanderhugg.

 • Ingves sitter kvar

  Börs Riksbanksfullmäktige beslöt på sitt sammanträde på fredagen att förlänga Stefan Ingves mandat som riksbankschef med fem år samt att förlänga Kerstin af Jochnicks mandat som förste vice riksbankschef med sex år. Därmed kommer Ingves att ha suttit i hela 17 år.

 • SBB utökar hybridobligation

  Börs Samhällsbyggnadsbolaget i Norden kommer under fredagen att emittera nya hybridobligationer inom ramen för sitt hybridsobligationslånet. Man emitterar 300 miljoner kronor, i en så kallad tap issue.

 • Oscars ordförande misstänks för insiderbrott

  Börs Jacob Grinbaum som bland annat är ordförande i Oscar Properties samt vice ordförande i SBAB och Fjärde AP-fonden har delgivits misstanke om grovt insiderbrott.

 • Höjvall köper i Amasten

  Börs Amastens nytillträdde vd, Jan-Erik Höjvall, köpte på tisdagen 59 000 stamaktier i bolaget. Aktierna köpte han enligt Finansinspektionens insynsregister för 206 500 kronor.

 • Flaggar för köp i NCC

  Börs AMF Pension köpte på tisdagen 258 453 aktier i NCC. Efter transaktionen kontrollerar bolage 10,07 procent av kapitalet och 4,73 procent av rösterna i byggkoncernen.

 • Johansson ökar innehav i SBB

  Börs Sven-Olof Johansson har via sitt bolag Compactor Fastigheter köpt på sig ytterligare 11 751 861 B-aktier i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden där han är en stor ägare och sitter i styrelsen. Enligt ett pressmeddelande från SBB äger Compactor nu 15 997 977 A-aktier och 25 405 525 B-aktier i SBB.

 • Vill refinansiera med certifikat

  Börs FastPartner vill ändra villkoren i sina utestående obligationer i syfte att kunna refinansiera delar av sin låneportfölj med certifikat. Det rör sig om lån hos kreditgivare som man som sagt vill kunna refinansiera kortsiktigt på kapitalmarknaden.

 • Akelius emitterar 1,5 miljarder

  Börs Akelius har emitterat nya obligationer om sammanlagt 1,5 miljarder kronor. Obligationerna emitteras i två trancher, den ena om 1 miljard kronor som löper med en fast årlig kupong om 1,125 procent.

 • Storägare köpte Acrinovas aktier i Brinova

  Börs En av storägarna i Brinova Fastigheter, ER-HO Förvaltnings AB, köpte på måndagen 1 296 776 B-aktier i det sydsvenska fastighetsbolaget. Aktieposten, som motsvarar 1,79 procent av kapitalet i bolaget, köpte man till kursen 13 kronor.

 • Finansieringsmiljön bättre enligt Credi

  Börs Fastighetsbolagens syn på kreditmarknaden har förbättrats kraftigt under tredje kvartalet och har inte varit så positiv sedan hösten 2015. Catellas kreditbarometer Credis huvudindex för kvartalet landar på 49,8 vilket kan jämföras med 41,8 för andra kvartalet.

 • Diös valberedning utsedd

  Börs Diös valberedning för årsstämman 24 april 2018 har utsetts. Den består av representanter för de fyra största aktieägarna och representerar 42 procent av rösterna i bolaget per den 30 augusti.

 • Styrelseledamot säljer D-aktier i Sagax

  Börs Filip Engelbert, styrelseledamot i Sagax, har sålt i stort sett hela sitt innehav av D-aktier i bolaget. Enligt Finansinspektionens insynsregister sålde han den 22 september 907 262 D-aktier till kursen 31,5 kronor per aktie.

 • Säljer rubbet i Brinova

  Börs Acrinova har på måndagen sålt av hela sitt innehav i Brinova Fastigheter. Enligt ett pressmeddelande från Acrinova sålde man 1 486 776 aktier för cirka sammanlagt 19,3 miljoner kronor.

 • Kungsleden får kreditbetyg och öppnar MTN-program

  Börs Kungsleden har av internationella ratinginstitutet Moody‘s erhållit kreditbetyget Ba1 vilket är snäppet under ett investment grade-betyg. Betyget har positiva utsikter vilket innebär att det kan höjas till Baa3 (investment grade).

 • Insider köper i SBB

  Börs Karl-Erik Larsson, som är chef för samhällsfastigheter på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, har den 20 september köpt 32 300 B-aktier i bolaget.

 • NP3: Valberedning inför årsstämma

  Börs Vid förra årsstämman bestämde NP3 Fastigheter att valberedningen nästa år ska utgöras av styrelsens ordförande och de tre största aktieägarna. Nu skrider man till verket.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived