• CFO ökar i Wallenstam

  Börs Susann Linde, CFO på Wallenstam, har i två transaktioner daterade 23 och 24 november köpt sammanlagt 10 000 aktier i det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget.

 • Norgechef tankar JM

  Börs Martin Asp, affärsenhetschef för JM i Norge och Finland och medlem i bolagets koncernledning, köpte på fredagen 1 000 aktier i byggkoncernen. Han gjorde förvärvet till kursen 194,9 kronor.

 • Vd köper i Maxfastigheter

  Börs Håkan Karlsson, vd för First North-listade Maxfastigheter Sverige, köpte den 24 november 15 000 aktier i bolaget. Aktierna köpte han till kursen 26,3447 kronor.

 • Köper A-aktier i Heba

  Börs Styrelseledamoten i Heba, Christina Holmbergh, har köpt 5 000 A-aktier i bolaget. Aktierna handlas inte på börsen och köptes därmed utanför marknaden och till kursen 130 kronor vilket innebär en investering om 650 000 kronor.

 • Vd ökar i Atrium Ljungberg

  Börs Annica Ånäs köpte den 22 november 1000 aktier i Atrium Ljungberg där hon är vd. Aktierna köpte Ånäs till kursen 131,5 kronor per aktie.

 • FastPartner emitterar certifikat

  Börs FastPartner har gjort en första emission under sitt nyetablerade certifikatprogram. Bolaget har emitterat certifikat till ett nominellt värde om 1,1 miljarder kronor, på löptider mellan 3 och 12 månader.

 • Specialfastigheter emitterar grönt

  Börs Specialfastigheter har emitterat företagets första gröna obligationer om totalt 1 250 miljoner kronor.

 • Robur minskar i Hemfosa

  Börs Swedbanks fondbolag, Robur Fonder, sålde den 16 november 130 000 aktier i Hemfosa. Efter transaktionen äger Robur 7 852 001 aktier i samhällsfastighetsbolaget vilket motsvarar 4,65 procent av kapitalet och 4,94 procent av rösterna.

 • Diös etablerar certifikatsprogram

  Börs Diös har etablerat ett program för att emittera företagscertifikat, kortsiktiga kapitalmarknadslån som kommer att löpa i högst 364 dagar. Programmets rambelopp uppgår till 2 miljarder kronor.

 • SEB flaggar upp i JM

  Börs SEB Fonder köpte den 17 november 209 843 aktier i JM. Det motsvarar 0,3 procent av JM och efter förvärvet äger SEB:s fonder 5,21 procent av röster och kapital i bostadsutvecklingsbolaget.

 • Lånar 191 miljoner via SFF

  Börs Diös har via Svensk Fastighetsfinansiering lånat upp 191 miljoner kronor på den svenska obligationsmarknaden. Obligationen emitteras under SFF:s lån 115 och är säkerställd.

 • Tobin fortsätter klättra

  Börs Tobin Properties stamaktie fortsätter att stiga på First North sedan nyheten om att Sagax köpt in sig i bolaget gjutit nytt liv i aktien på torsdagen. Efter att ha fallit med över 70 procent hittills i år och bottnat i 24,8 kronor onsdagen 15 november steg aktien med 14,5 procent på torsdagen.

 • Corems stamaktie blir Corem A

  Börs Corems stamaktie kommer från och med 27 november att heta Corem A och handlas under det namnet på Stockholmbörsen. Namnbytet är ett led i förberedelserna för fondemissionen av B-aktier i bolaget.

 • Sagax köper in sig i Tobin Properties

  Börs Tobin Properties aktie lyfte med hela 19 procent i handeln på Stockholmsbörsens tillväxtmarknad First North Premier strax innan klockan 11 på torsdagsförmiddagen. Sagax har köpt in sig i bolaget.

 • Wallenstam lånar 1,75 miljarder

  Börs Wallenstam har gjort sin första obligationsemission inom ramen för det MTN-program man lanserade nyligen. Totalt emitterar man 1,75 miljarder kronor i tre olika lån varav det största, 850 miljoner kronor löper i tre år med en fast ränta om 0,875 procent.

 • Aktien har fallit med 70 procent

  Börs Stockholmsbörsens bostadsutvecklingsbolag har sett sina aktiekurser falla brant i takt med den växande oron på bostadsmarknaden. Värst drabbade av alla är Tobin Properties vars aktie har fallit med 70 procent hittills i år.

 • Klövern lånar 850 miljoner

  Börs Klövern har emitterat en säkerställd obligation om 850 miljoner kronor inom ramen för sitt nyetablerade MTN-program. Emissionen är den första under MTN-programmet som har ett rambelopp om 10 miljarder kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived