• Mäklar Hufvudstaden-aktier för 19 miljoner

  Börs ABG Sundal Collier mäklade på onsdagsförmiddagen en aktiepost om 135 000 A-aktier i Hufvudstaden, motsvarande 0,1 procent av kapitalet i bolaget.

 • FastPartner ökar förvaltningsvinsten

  Börs FastPartner redovisar ett driftnetto på 229,3 miljoner kronor för andra kvartalet 2017, en ökning med 9 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal under 2016. Ökningen förklaras huvudsakligen av nyuthyrningar men även av fastighetsförvärv som gjordes under 2016 och 2017.

 • Reporäntan oförändrad

  Börs Riksbanken lämnar som väntat räntan oförändrad på -0,5 procent och fortsätter med köp av statsobligationer enligt tidigare meddelad plan. Det meddelar banken på tisdagen.

 • CFO ökar i Wallenstam

  Börs Susann Linde, CFO i Wallenstam, köpte 30 juni 1 300 B-aktier i bolaget. Aktierna köpte hon till kursen 80,95 kronor per aktie, enligt Finansinspektionens insynsregister.

 • Stendörren refinansierar 320 miljoner

  Börs Stendörren Fastigheter har emitterat att icke-säkerställt obligationslån om 360 miljoner kronor till en ränta om Stibor 3M och en räntemarginal om 4 procentenheter.

 • Hemfosa lånar upp 250 miljoner

  Börs Hemfosa har emitterat icke-säkerställda obligationer om totalt 250 miljoner inom en befintlig ram om 1 000 miljoner. Obligationer om 750 miljoner emitterades i april 2017.

 • Intea emitterar 1,2 miljarder

  Börs Intea Fastigheter har etablerat ett Medium Term Note-program för att möjliggöra emissioner av icke-säkerställda företagsobligationer. Under detta program har man idag emitterat ett rörligt lån om 1,2 miljarder kronor.

 • Storpost i Sagax byter ägare

  Börs ABG Sundal Collier internmäklade på onsdagen en storpost på över 171 000 B-aktier i Sagax. Aktierna mäklades till en kurs på 102,60 kronor per aktie, motsvarande totalt knappt 18 miljoner kronor.

 • Optimism om statsfinanserna inför valåret

  Börs Finansminister Magdalena Andersson (S) räknar med rejält stärkta statsfinanser framöver, vilket ger utrymme för en välfylld valbudget. Men från bankhåll ses regeringens nya prognos som väl optimistisk.

 • Åtta miljoner Catella-aktier byter ägare

  Börs Nordea internmäklade på tisdagseftermiddagen hela 8 430 617 B-aktier i Catella. Aktierna mäklades till kursen 22,00 kronor – motsvarande totalt drygt 185 miljoner kronor.

 • Danske Bank startar bolåneinstitut

  Börs Danske Bank har ansökt om tillstånd att starta bolåneinstitut och ge ut säkerställda obligationer – en ansökan som nu godkänts av Finansinspektionen.

 • Ingves oroad över hushållens skulder

  Börs Svenska hushålls skuldsättning fortsätter att skapa oro och bostadsmarknaden i Sverige ser inte bra ut, konstaterar riksbankschef Stefan Ingves i en intervju med Dagens Nyheter.

 • Vd köper aktier i Tobin

  Börs Erik Karlin, vd på Tobin Properties, har köpt 4 000 aktier i bolaget. Drygt 263 000 kronor fick han betala för aktierna.

 • Willhem lånar upp 1,5 miljarder

  Börs Willhem emitterar ett obligationslån om 1 500 miljoner under sitt befintliga MTN-program.

 • Kungsleden sänker målet för belåningsgrad

  Börs Styrelsen för Kungsleden har beslutat att justera bolagets finansiella till den grad att man sänker riktvärdet för bolagets belåningsgrad till 50 procent.

 • Mäklar D. Carnegie-aktier för 42 miljoner

  Börs SEB mäklade på torsdagsförmiddagen en aktiepost om 350 000 B-aktier i D. Carnegie & Co. Det motsvarar 0,5 procent av kapitalet i bolaget.

 • Rikshem gör första emission i euro

  Börs Rikshem emitterade på onsdagen sin första obligation inom ramen för sitt nya EMTN-program. Obligationen har ett nominellt belopp om 300 miljoner euro.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived