• Mäklar storpost i Hemfosa

  Börs ABG Sundal Collier mäklade på tisdagsförmiddagen en aktiepost om 184 232 stamaktier i Hemfosa. Aktieposten mäklades internt till kursen 99,53 kronor och dess värde var således drygt 18 miljoner kronor.

 • Höjvall köper i Amasten

  Börs Amastens nye vd Jan-Erik Höjvall köpte på måndagen 67 139 stamaktier i bolaget. Aktierna köpte han till kursen 3,5 kronor per aktie, en investering om 235 000 kronor, enligt Finansinspektionsens insynsregister.

 • Balders valberedning utsedd

  Börs Valberedningen inför Balders årsstämma nästa år är utsedd. Den kommer att bestå av en representant vardera från de två största aktieägarna.

 • Andra nyemissionen på mindre än en vecka

  Börs Styrelsen i ALM Equity har beslutat om en ny riktad emission av preferensaktier i bolaget. Denna gång emitterar man aktier till en grupp om färre än 150 investerare och högst handlar det om 1 798 761 nya preffar i bolaget.

 • SBB listar preferensaktie

  Börs Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har ansökt om att bolagets preferensaktie tas upp för handel på Nasdaqs tillväxtmarknad First North. Beräknad första handelsdag är torsdagen 12 oktober.

 • JM:s valberedning utsedd

  Börs Valberedningen i JM representerar de fyra röstmässigt största ägarna, vilket i det fallet även är de fyra största ägarna sett till kapital, och därmed cirka 15,5 procent av kapitalet i bolaget som har en free float på 100 procent.

 • Emitterar 1,75 miljarder grönt

  Börs SBAB har emitterat en grön obligation med ett nominellt värde om 1,75 miljarder kronor. Lånet är icke säkerställt och löper över fem år.

 • Marknadschef säljer Hifab-aktier

  Börs Per Ångquist, marknadschef på Hifab, sålde 2 oktober 8 821 aktier i bolaget. Aktierna sålde han till kursen 3,52 kronor per aktie.

 • Kungsleden lånar 1,35 miljarder

  Börs Kungsleden har emitterat två obligationer till ett sammanlagt värde om 1 350 miljoner kronor. Emissionerna sker inom ramen för bolagets nyupprättade MTN-program. Likviden från emissionen kommer att användas för refinansiering av säkerställd kortsiktig bankfinansiering.

 • ALM Equity emitterar preffar

  Börs ALM Equitys styrelse har beslutat att emittera 201 239 nya preferensaktier i bolaget. Det rör sig om en apportemission där ALM Equity köper loss resterande 50 procent i Svartbäcken Holding AB samt 2,5 procent i Saltsjö-Järla Holding AB.

 • De ska utse Erik Paulssons efterträdare

  Börs Fabeges valberedning för bolagsstämman 2018 har utsetts. Den representerar de fyra största ägarna i bolaget, motsvarande 25,49 procent av kapitalet och består av Bo Forsén som är ordförande.

 • Mäklar Wihlborgs-aktier för 22 miljoner

  Börs ABG Sundal internmäklade på fredagen en större aktiepost i Malmöbaserade Wihlborgs Fastigheter. Posten, om 110 646 aktier, motsvarar drygt 0,1 procent av kapitalet i bolaget.

 • Fabege-aktier för 27 miljoner byter ägare

  Börs Strax innan klockan 17 på onsdagen mäklade ABG Sundal Collier en aktiepost om 155 034 aktier i Fabege. Enligt Fastighetsnytt Aktieservice mäklades aktierna till kursen 171,6 kronor.

 • Låt konsumenterna driva hållbarhetsarbetet

  Börs Tror att vi alla, möjligen med undantag av USA:s nuvarande president, ställer upp på att utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle är bra och rätt väg att gå. Men vem har ansvar för att driva frågan och vem ska betala notan om det finns någon?

 • Storpost i Kungsleden mäklas

  Börs Danske Bank mäklade på onsdagseftermiddagen en aktiepost om 355 901 aktier i Kungsleden, motsvarande 0,2 procent av kapitalet i bolaget. Aktierna mäklades internt till kursen 56,15 kronor.

 • Styrelseledamöter köper i Sydsvenska Hem

  Börs Styrelseledamöterna i Sydsvsenska Hem, Andreas Morfiadakis och Robert Swartling har 2 respektive 3 oktober köpt aktier i bolaget. Morfiadakis köpte 2 oktober 9 000 aktier till kursen 106 kronor per aktie.

 • Mäklar Skanska-aktier för 74 miljoner

  Börs På tisdagseftermiddagen mäklade SEB en stor aktiepost i Skanska. Aktieposten uppgår till 392 500 aktier och mäklades internt till kursen 188,2 kronor per aktie.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived