• Platzer höjer utdelningen

  Börs Platzer levererar en ökad förvaltningsvinst i det första kvartal man rapporterar som börsnoterat fastighetsbolag.

 • Ny drömgräns på börsen

  Börs Sedan fastighetsindex noterade rekordet 1 055,19 sent i januari förra året har mycket hänt. Index, OMX Stockholm Real Estate GI, har fortsatt stiga i det närmaste oavbrutet, förutom en kortvarig motvind nyligen, och vid stängning på fredagen konstaterades nya toppnoteringen 1 402,2.

 • Storposter i JM byter ägare

  Börs ABG Sundal Collier mäklade på måndagsförmiddagen två större poster i JM, den ena löd på 250 000 aktier och den andra på 500 000 aktier. Tillsammans utgör de två posterna 0,94 procent av aktierna i JM.

 • Oljefonden ökar innehaven

  Börs Norska oljefonden har under fjärde kvartalet tankat på rejält med svenska fastighetsaktier.

 • Victoria Parks förvaltning olönsam

  Börs Victoria Parks första bokslut som ett bolag noterat på Stockholmsbörsens huvudlista visar att bolaget har vänt från förvaltningsförlust under 2012 års fjärde kvartal till vinst under 2013 års fjärde kvartal. Det är det positiva.

 • Victoria Park emitterar nya aktier

  Börs Styrelsen för Victoria Park har beslutat att i enlighet med extra bolagsstämmans bemyndigande emittera högst 10 123 998 stamaktier i bolaget.

 • Stabilt av Hufvudstaden

  Börs Hufvudstadens driftnetto för fjärde kvartalet 2013 uppgick till 283,3 miljoner kronor enligt bolagets bokslut som publicerades på torsdagsförmiddagen.

 • Nya Kungsleden ökar vinsten rejält

  Börs Kungsleden redovisar ett driftnetto från sin fastighetsverksamhet på 315,9 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2013 vilket jämfört med motsvarande kvartal 2012 är en ökning med 74,9 miljoner kronor. Förklaringen till det ökade driftnettot ligger huvudsakligen i förvärvet av GE Real Estates svenska fastighetsportfölj, vilket slutfördes 2 december.

 • JM och Klövern draglok på börsen

  Börs Fastighetsaktierna har gått starkt på börsen på onsdagen samtidigt som övriga börsen har velat en del. I skrivande stund har fastighetsindex stigit med 1,2 procent medan generalindex har stigit med 0,2 procent efter att ha varit nere på röda siffror delar av dagen liksom OMX S30 som nu har stigit med 0,1 procent.

 • Mäklar 1,3 procent av Platzers B-aktier

  Börs ABG Sundal Collier mäklade på onsdagsförmiddagen inbördes en post om 1 miljoner aktier i Platzer Fastigheter. Posten motsvarar 1,3 procent av B-aktierna i bolaget.

 • Starkt kvartal av JM

  Börs JM redovisar ett ökat rörelseresultat för såväl fjärde kvartalet som för helåret 2013.

 • Marknaden välkomnar stark Klövernrapport

  Börs Klövern redovisar ett förvaltningsresultat på 160 miljoner kronor för fjärde kvartalet, en ökning med 63 miljoner jämfört med motsvarande kvartal 2012.

 • Uppåt på börsen

  Börs Det har varit positiva tongångar på Stockholmsbörsen på tisdagen. Generalindex har i skrivande stund stigit med 1,1 procent och OMX S30 med 0,9 procent samtidigt som fastighetsindex har fortsatt stiga, nu med 0,6 procent.

 • Mäklar två större poster i Platzer

  Börs Nordea mäklade på tisdagsförmiddagen inbördes två större aktieposter i Platzer Fastigheter.

 • Oscar Properties förkortar anmälningsperiod

  Börs Oscar Properties har meddelat att man på grund av stor efterfrågan valt att förkorta anmälningsperioden för institutionella investerare som vill teckna och förvärva stamaktier i bolaget.

 • Wihlborgs lånar 300 miljoner

  Börs Wihlborgs har emitterat ett obligationslån på 300 miljoner kronor på den svenska pengamarknaden. Lånet, som är seniort och garanterat, har en löptid på fem år och löper med en rörlig ränta på Stibor plus 55 baspunkter.

 • Året har inletts bra på börsen

  Börs Sagax två aktieserier är de aktier fastighetsaktier som har stigit mest på Stockholmsbörsen hittills i år.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived