+
Lotta Edholm
 • Stockholm behöver en sundare markpolitik

  PUBLICERAD 2018-02-14 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2018-02-16 12:59

  Textstorlek

  Dela med andra

  De senaste åren har bostadsbristen, och med den kostnaden för att bo, ökat med rekordfart i Stockholm. Om vi ska mota bostadsbristen och skapa förutsättningar för en hälsosam bygg- och bostadsmarknad krävs långtgående förändringar av Stockholms markpolitik.

  Bara 2016 ökade länets befolkning med nästan 38 000 människor, motsvarande femton fullsatta finlandsfärjor. Detta har i samband med att byggtakten ännu inte nått upp till de nivåer som behövs för att besvara befolkningsutvecklingen inneburit att bostadsunderskottet ökat.

  Även om den kortsiktiga prisutvecklingen på bostadsmarknaden har varit nedåtgående har de senaste åren inneburit en drastisk ökning av boendekostnaderna. Enligt statistik från Blocket har andrahandshyrorna på Södermalm stigit med 55 procent på bara sex år. Kvadratmeterpriserna för bostadsrätter har ökat med ungefär femtio procent de senaste fem åren. Att regeringen nu också baxat igenom de hårt kritiserade skärpta amorteringskraven kommer ytterligare att öka boendekostnaderna.

  Orsakerna till den dramatiska utvecklingen är flera. I grunden är utbudet av byggklar mark inte tillräckligt för att möta efterfrågan, och där bär staden ansvaret över att ta fram tillräckligt med detaljplaner och markanvisningar för nya bostäder. Samtidigt finns det brister i konkurrensen på byggbranschen, vilket får långsiktiga effekter på byggkostnaderna.

  Mitt i den här situationen kommer den av S-majoriteten i Stockholm beslutade höjningen av tomträttsavgälderna som förvärrar exponeringen mot risk på en redan skakig marknad. Tomträttsavgälder är en markhyra som alla fastigheter som är upprättade med tomträtt betalar in årligen till staden. Att höjningen slår hårt nu när bostadsmarknaden är skakig och både bostadsbristen och byggkostnaderna har ökat blottar den tröghet som präglar Stockholms bostadspolitik.

  Liljeholmen är ett exempel där det nästa år kommer att bli drygt 37 procent dyrare för de bostäder som byggs, gentemot de gamla nivåerna. Det innebär en höjning på ca. 3 500 kr om året för en normalstor trea. Följande år blir ökningarna än mer märkbara för en liknande trea, ca. 5 600 kr 2019. För redan befintliga bostäder blir höjningarna extrema med en dryg 56 procentig höjning när upptrappningen är färdig 2022. De högsta höjningarna för småhus blir 19 400 kr per år. De ökade kostnaderna kommer att innebära högre månadsavgifter och hyror. Småhusägare behöver betala hela summan själv.

  Stockholm behöver en sundare bostadspolitik med större robusthet mot prisfall. Det kräver en markpolitik som skapar bättre förutsättningar för en sund utveckling av boendekostnaderna.

  Systemet för hur avgifterna för tomträttsavgälderna sätts behöver förändras. Regeringen måste möjliggöra en indexuppräkning av tomträttsavgälder, istället för radikala höjningar varje decennium. Det skulle öka förutsägbarheten för enskilda och stärka robustheten i systemet. Den höjning som socialdemokraterna drivit igenom behöver omarbetas, för att hitta rimligare höjningar som inte slår lika hårt mot redan höga boendekostnader.

  Mer mark måste också komma ut på marknaden så att nya lösningar för pressade priser och högre kvalitet kan prövas. Vi vill se en högre byggtakt i Stockholm där fler aktörer släpps in på marknaden än idag, då ett fåtal jättar dominerar tilldelningen. Minst tre aktörer borde finnas i varje större byggprojekt, och att staden ska inrätta innovationszoner som ger mark till byggaktörer väljs ut som kan bygga billigast, smartast och med minst miljöpåverkan.

  Om ostadigheten på bostadsmarknaden följs av ett bestående prisfall måste staden se över markpriserna så att inte hela bostadsbyggandet hamnar på tomgång. Stadens mark ska förvaltas varsamt, men det måste också vara ett politiskt mål att även vid en prisnedgång hålla uppe det byggande som behövs för att mildra bostadsbristen.

  Det behövs fler och vida reformer som möjliggör för fler människor att skaffa en bostad, och för att skapa förutsättningar för en rimligare ökning av boendekostnaderna. . Men goda första steg är att sänka höjningarna av tomträttsavgälderna och införa en indexökning för dessa, verka för fler aktörer på byggmarknaden, främja innovation, och öka utbudet av byggklar mark.

  Det är dags att vakna upp och inse att tiden för att uppdatera markpolitiken är nu. De faktorer som styr boendekostnaderna är flera, och i många fall utanför kommunalpolitikernas kontroll. Vårt största ansvar är att stoppa den politiken som nu eldar på kostnadsökningen. Vi behöver fler bostäder, en sundare markpolitik, och en byggmarknad som är robust också imorgon.

  Lotta Edholm (L)
  Oppositionsborgarråd i Stockholm

   

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Systemkrav bromsar byggandet

  Digitalt Missnöjet växer mot speciellt statliga aktörer inom byggbranschen som förespråkar en specifik mjukvara. Kritiker pekar på att det är konkurrenshämmande, kostnadsdrivande och går stick i stäv med både lagen om offentlig upphandling och internationella policys för branschen.

 • Blocken överens om RUFS 2050

  Nyheter Samtliga partier i Stockholms Landsting har nått en blocköverskridande överenskommelse om den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 205o.

 • Att etablera en etablering

  Business Arena Umeå De elintensiva företagen har på allvar fått upp ögonen för norra Sverige. Facebooks etablering i Luleå öppnade många dörrar och närmast ser det ut som att Northvolt drar igång bygget av sin stora batterifabrik i Skellefteå. Under Business Arena Umeå diskuterades hur man skapar förutsättningar för etableringar. Det konstaterades att ingen som får en etablering om man inte jobbar för det, och avsaknaden av bromsklossar är en stor fördel.

 • ANNONS
  • Datscha etablerar i Luleå

   Fastighetsmarknad – norr Diös hyr ut till Datscha på Varvsgatan i Luleå. Lokalen kommer rymma Datschas nya etablering Datscha Devnest, ett utvecklingscenter för molnbaserade lösningar för fastighetsinformation och fastighetsanalys.

  • Serneke bygger i Staffanstorp

   Bostäder - Syd Serneke ska uppföra 61 lägenheter och 10 radhus i Vikhem, i Staffanstorp med ett ordervärde på nästan 100 miljoner kronor. Beställare är Lernacken Projekt AB. 

 • Proposition för digital planprocess

  Bostäder, Valåret 2018 Regeringen lägger fram en proposition som ska ge staten rätt att meddela föreskrifter om standarder för kommunernas planprocesser. Syftet är ett få en med digital och samordnad process. 

 • ANNONS
 • Högtrycket håller i sig i Göteborg

  Fastighetsmarknad, Mipim, Väst Bristen på kontor i Göteborg har under flera år varit på tapeten, och med en hyreshöjning på sju procent förra året är marknaden fortsatt het.

 • Detaljplan för Tumba Skog antagen

  Bostäder På torsdagskvällen antog Botkyrkas kommunfullmäktige detaljplanen för 500-700 nya bostäder i Tumba Skog. Markområdet ägs av SHH Bostad tillsammans med LO och Fastighets AB Bodal.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x Lotta Edholm