• Serneke bokslutskommuniké 2017

  PUBLICERAD 2018-02-07 AV Emma Lundberg
  UPPDATERAD: 2018-02-07 09:57

  Tillväxtresan fortsätter med stärkt marginal 

  Oktober–december 2017

  • Intäkterna uppgick till 1 732 Mkr (1 266), en ökning med 37 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 210 Mkr (34) och rörelsemarginalen uppgick till 12,1 procent (2,7)
  • Nettoresultatet uppgick till 152 Mkr (26)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,49 kr (1,21)
  • Entreprenadverksamheternas rörelseresultat uppgick till 60 Mkr (31) och rörelsemarginalen till 3,5 procent (2,5)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -138 Mkr (-52)
  • Orderingången uppgick till 1 898 Mkr (1 650)
  • Detaljplanen för Karlastaden har vunnit laga kraft
  • Omvärdering av förvaltningsfastigheter har skett netto om 209 Mkr (0)

  Januari–december 2017

  • Intäkterna uppgick till 5 605 Mkr (3 978), en ökning med 41 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 419 Mkr (411) och rörelsemarginalen uppgick till 7,5 procent (10,3)
  • Nettoresultatet uppgick till 323 Mkr (394)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 13,81 kr (21,22)
  • Soliditeten uppgick till 41,3 procent (42,7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47 Mkr (45)
  • Orderingången uppgick till 6 400 Mkr (5 539)
  • Orderstocken uppgick till 7 965 Mkr (7 041)
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 på 4 kr (0)

  Serneke bokslutskommuniké 2017

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Systemkrav bromsar byggandet

  Digitalt Missnöjet växer mot speciellt statliga aktörer inom byggbranschen som förespråkar en specifik mjukvara. Kritiker pekar på att det är konkurrenshämmande, kostnadsdrivande och går stick i stäv med både lagen om offentlig upphandling och internationella policys för branschen.

 • Blocken överens om RUFS 2050

  Nyheter Samtliga partier i Stockholms Landsting har nått en blocköverskridande överenskommelse om den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 205o.

 • Att etablera en etablering

  Business Arena Umeå De elintensiva företagen har på allvar fått upp ögonen för norra Sverige. Facebooks etablering i Luleå öppnade många dörrar och närmast ser det ut som att Northvolt drar igång bygget av sin stora batterifabrik i Skellefteå. Under Business Arena Umeå diskuterades hur man skapar förutsättningar för etableringar. Det konstaterades att ingen som får en etablering om man inte jobbar för det, och avsaknaden av bromsklossar är en stor fördel.

  • Datscha etablerar i Luleå

   Fastighetsmarknad – norr Diös hyr ut till Datscha på Varvsgatan i Luleå. Lokalen kommer rymma Datschas nya etablering Datscha Devnest, ett utvecklingscenter för molnbaserade lösningar för fastighetsinformation och fastighetsanalys.

  • Serneke bygger i Staffanstorp

   Bostäder - Syd Serneke ska uppföra 61 lägenheter och 10 radhus i Vikhem, i Staffanstorp med ett ordervärde på nästan 100 miljoner kronor. Beställare är Lernacken Projekt AB. 

 • Proposition för digital planprocess

  Bostäder, Valåret 2018 Regeringen lägger fram en proposition som ska ge staten rätt att meddela föreskrifter om standarder för kommunernas planprocesser. Syftet är ett få en med digital och samordnad process. 

 • Högtrycket håller i sig i Göteborg

  Fastighetsmarknad, Mipim, Väst Bristen på kontor i Göteborg har under flera år varit på tapeten, och med en hyreshöjning på sju procent förra året är marknaden fortsatt het.

 • Detaljplan för Tumba Skog antagen

  Bostäder På torsdagskvällen antog Botkyrkas kommunfullmäktige detaljplanen för 500-700 nya bostäder i Tumba Skog. Markområdet ägs av SHH Bostad tillsammans med LO och Fastighets AB Bodal.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived