+
Bostadsminister Peter Eriksson. Foto: Miljöpartiet.
 • Förenklad kontroll av serietillverkade hus

  PUBLICERAD 2017-10-02 AV Teresa Ahola
  UPPDATERAD: 2017-10-02 14:27

  Textstorlek

  Dela med andra

  Förra veckan tog bostadsminister Peter Eriksson emot Boverkets förslag om förenklad kontroll av serietillverkade hus. Kommuner tolkar byggreglerna olika, vilket resulterar i stor osäkerhet när det gäller investeringsviljan i utveckling och produktion. Boverket betonar att bristen på förutsägbarhet är det största problemet och föreslår därför två förbättringsåtgärder.

  – Att öka förutsägbarheten är viktigt och skulle bidra starkt till att korta planprocessen. Båda förslagen från Boverkets är omfattande och skulle innebära en stor förändring. Nu ska de skickas ut på remiss, och sedan får vi ta närmare ställning till dem, säger Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

  Fakta om förslagen: 

  • Delar av de uppgifter som i dag ligger på byggnadsnämnderna överförs till certifierade sakkunniga som får en utökad roll att kontrollera projekteringen av bostäder.
  • Den bedömning sakkunniga gör ska godtas av byggnadsnämnden i samband med startbesked enligt PBL.
  • Förslaget innebär en begränsad förändring av nuvarande system med lovprövning och byggprocess.
  • Boverkets förslag med certifierade byggprojekteringsföretag innebär en möjlighet för byggherren att låta ett certifierat byggprojekteringsföretag utföra och granska projekteringen.
  • Genom att ett certifierat byggprojekteringsföretag utför projekteringen och granskningen av ett byggprojekt kan den byggnad som projekteras antas komma att uppfylla samtliga tekniska egenskapskrav.
  • De bedömningar som redovisas i projekteringshandlingarna ska godtas av byggnadsnämnden i samband med startbesked enligt PBL eftersom de gjorts av ett certifierat byggprojekteringsföretag. Det innebär att certifieringen ersätter de bedömningar som byggnadsnämnderna gör i dag inför startbeskedet.
  • Båda Boverkets alternativ föreslås vara frivilliga och komplettera dagens system. Förslagen har också olika omfattning och tid för införande.

  Källa: Regeringskansliet

  Redaktionen

  1 kommentarer

  1. Ulf Johannisson 2017-10-03

   ”certifieringen ersätter de bedömningar som byggnadsnämnderna gör i dag inför startbeskedet”. Antar att detta bara gäller de tekniska bedömningarna. Annars skulle det vara ett oacceptabelt ingrepp i den demokratiska beslutsprocessen.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Risken i kommersiella fastigheter har ökat

  Fastighetsmarknad, Opinion Riksbanken publicerade 2011 en rapport om ”risker på den svenska bostadsmarknaden”. Vi skrev där ett kapitel om den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Vår allmänna bedömning var att den kommersiella fastighetsmarknaden var i balans. När vi nu tar del av statistik från marknaden för kommersiella fastighetsinvesteringar kan vi konstatera att i vissa segment är direktavkastningskraven nere på nivåer som i ett längre perspektiv inte är hållbara.

 • Staten satsar miljoner på innovation

  Digitalt Regeringen satsar 100 miljoner kronor på Smart Built Environment 2016-2019 och därefter utökas nog budgeten för projektet som fortsätter fram till 2028.

 • Skanska säljer vårdboende

  Transaktioner väst Skanska har sålt ett vårdboende i Angered, Göteborg, under uppförande för cirka 240 miljoner kronor. Köpare är Northern Horizons vårdfastighetsfond och hyresgäst blir Ambea.

 • ANNONS
 • Norsk ex-minister till SBB:s styrelse

  Börs, Styrelse Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har kallat till en extrastämma där en av frågorna blir val av ny styrelseledamot. I kallelsen skriver bolaget att aktieägare föreslagit att styrelsen utökas med en person och att man utser Anne-Grethe Strøm-Erichsen till ny ledamot.

 • ANNONS
 • Nästan tusen nya bostäder i Brunnshög

  Bostäder - Syd Byggnadsnämnden har under torsdagen antagit två stora detaljplaner på Brunnshög, Lund. Planerna gör det möjligt att bygga både bostäder, kontor och service.

 • Lund växer inifrån

  Bostäder - Syd I området runt Öresundsvägen, Västerbro, planeras för en omvandling från industriområde till blandad stad. Byggnadsnämnden har godkänt översiktsplanen för vidare beslut av kommunfullmäktige. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x