• Tummen ned för Nobel Center

  PUBLICERAD 2017-09-19 AV Teresa Ahola
  UPPDATERAD: 2017-09-20 12:10

  Textstorlek

  Dela med andra

  Riksantikvarieämbetet i Stockholm säger nej till Nobel Center på Blasieholmen. ”Det är glädjande att Riksantikvarieämbetet sågar förslaget”, säger Björn Tarras-Wahlberg.

  – Det är glädjande att Riksantikvarieämbetet sågar förslaget. Bygget borde flyttas till entrén i nationalstadsparken med utsikt över Brunnsviken i Nya Norrtull, säger han, enligt tidigare förslag.

  Mark- och miljödomstolen i Nacka begärde i juni att Riksantikvarieämbetet bland annat skulle analysera hur genomförandet av detaljplanen skulle påverka Stockholms innerstad med Djurgården. Nu framför myndigheten i sitt remissvar skarp kritik mot planerna som anses orsaka påtaglig skada på riksintressen.

  ”Detaljplanen innebär att en befintlig kulturmiljö som är en viktig representant för ett av uttrycken i riksintresset, Stockholms funktion som sjöfarts-, handels- och industristad, försvinner i och med att tullhuset och de två magasinsbyggnadema rivs”, skriver myndigheten och fortsätter:

  ”Ett område som idag utgör en centralt belägen såväl historisk som visuell och funktionell övergång mellan den maritimt präglade miljön på Skeppsholmen och stenstadens handelskvarter kommer att försvinna. Det innebär att läsbarheten avseende Stockholms historiska utveckling som hamn-, sjöfarts och handelsstad går förlorad”, står det i protokollet.

  Myndigheten kritiserar även att man i detaljplanen inte har tagit någon vidare hänsyn till Nationalmuseet och står därmed fast vid sina tidigare synpunkter om byggnadens höjd, volym och placering.

  ”Byggnadens höjd överskrider fortfarande höjden på Nationalmuseums takfot och kommer att upplevas som dominerande från flera platser och viktiga utblickspunkter.”

  Teresa Ahola

  2 kommentarer

  1. Lillo Sjöberg 2017-09-23

   Blasieholmen bör återuppstå som ett maritimt nav kring Stockholms månghundraåriga hamn- och sjöfartshistoria. Blasieholmen är bl a natthamn för Djurgårdsfärjorna och den viktigaste utrustningskajen för skärgårdstrafiken. Idag har sjötrafiken fått utrymma hamnmagasinen till stor nackdel. Saknas viss utrystning måste man åka bil till Beckholmen som saknar angöringskaj. Blasieholmens kajer är centrala för skärgårdstrafiken. De behövs för att öka och utveckla den miljöanpassade kollektivtrafiken till sjöss. Skepps- och Kastellholmarna bildar tillsammans med Beckholmen, idag med nyrenoverad varvsverksamhet, och närheten till Djurgården och Vasamuseet ett skärgårdslandskap mitt i staden – en unik miljö.
   Lillo Sjöberg

   Reply

  2. Bo Lagerqvist 2017-09-23

   Instämmer fullständigt i RAÄ:s yttrande. Varför förstöra en historisk och ännu fungerande sjöfartsmiljö ?
   Trafikfrågan är dessutom dåligt utredd och bussbranschen och rederier säger nej till placeringen med motiveringen att det skulle uppstå trafikkaos med alla bussar som skulle angöra centret. Om ett Nobel Center behövs, behöver det inte ligga på bästa kajplats.
   Att Nationalmuseums intressen totalt negligerats av den privata exploatören (Nobelhuset AB) och stadens politiker (S+M+C) är beklämmande.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Risken i kommersiella fastigheter har ökat

  Fastighetsmarknad, Opinion Riksbanken publicerade 2011 en rapport om ”risker på den svenska bostadsmarknaden”. Vi skrev där ett kapitel om den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Vår allmänna bedömning var att den kommersiella fastighetsmarknaden var i balans. När vi nu tar del av statistik från marknaden för kommersiella fastighetsinvesteringar kan vi konstatera att i vissa segment är direktavkastningskraven nere på nivåer som i ett längre perspektiv inte är hållbara.

 • Staten satsar miljoner på innovation

  Digitalt Regeringen satsar 100 miljoner kronor på Smart Built Environment 2016-2019 och därefter utökas nog budgeten för projektet som fortsätter fram till 2028.

 • Norsk ex-minister till SBB:s styrelse

  Börs, Styrelse Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har kallat till en extrastämma där en av frågorna blir val av ny styrelseledamot. I kallelsen skriver bolaget att aktieägare föreslagit att styrelsen utökas med en person och att man utser Anne-Grethe Strøm-Erichsen till ny ledamot.

 • ANNONS
 • Lund växer inifrån

  Bostäder - Syd I området runt Öresundsvägen, Västerbro, planeras för en omvandling från industriområde till blandad stad. Byggnadsnämnden har godkänt översiktsplanen för vidare beslut av kommunfullmäktige. 

 • ANNONS
 • Nästan tusen nya bostäder i Brunnshög

  Bostäder - Syd Byggnadsnämnden har under torsdagen antagit två stora detaljplaner på Brunnshög, Lund. Planerna gör det möjligt att bygga både bostäder, kontor och service.

 • Byggmiljoner läggs i fel kassa

  Ekonomi Förra året fick Trollhättan 18 miljoner kronor av staten för att öka bostadsbyggandet, men pengarna har i stället hamnat i kommunens allmänna kassa. Det rapporterar P4 Väst. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived