• Stendörren delårsrapport K2 2017

  PUBLICERAD 2017-08-03 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-08-08 13:36

  Januari-juni 2017 ((2016 inom parentes)

  • Hyresintäkterna ökade till 224 miljoner kronor (210) och driftnettot ökade till 150 miljoner kronor (141).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 69 miljoner kronor (63).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 109 miljoner kronor (– 154).
  • Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 76 miljoner kronor (464), varav – 3 miljoner kronor (26) avser realiserad värde­förändring vid försäljning. Värdeförändringen av räntederivat uppgick till 12 miljoner kronor (– 68).
  • Periodens resultat uppgick till 104 miljoner kronor (363).
  • Resultat per aktie uppgick till 3,78 kronor (13,15) och kassaflöde per aktie uppgick till 3,94 kronor (– 5,59).

  Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • Under kvartalet har tre fastigheter i Stockholm och Upplands-Bro förvärvats i separata transaktioner med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 135 miljoner kronor och två fastigheter i Rosersberg har avyttrats för sammanlagt 135 miljoner kronor.
  • Under kvartalet har bolagets ledningsgrupp kompletterats med Caroline Gebauer som anställts som bolagsjurist och Johan Bråkenhielm som tillträder i augusti som bolagets transaktionschef.
  • I juni förlängdes det strategiskt viktiga hyresavtalet med Medivir AB omfattande drygt 3 500 kvadrat­meter kontors- och laboratorieyta. Det nya avtalet löper till år 2029 med ett årligt initialt hyresvärde om 5,65 miljoner kronor.

  Stendörrens kvartalsrapport K2 2017

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived