• Serneke Group delårsrapport K2 2017

  PUBLICERAD 2017-08-01 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-08-08 11:40
  • Intäkterna uppgick till 2 602 Mkr (1 910*), vilket är en ökning med 36 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 142 Mkr (312*) och rörelsemarginalen uppgick till 5,5 procent (16,3*)
  • Periodens resultat uppgick till 120 Mkr (316*)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,13 kr (17,99*)
  • Eget kapital uppgick till 1 621 Mkr (1 469)
  • Soliditeten uppgick till 42,8 procent (42,7)
  • Orderingången uppgick till 3 811 Mkr (2 969)
  • Orderstocken uppgick till 8 308 Mkr (6 480)
  • Mälardalens högskola/Campus Eskilstuna har avyttrats till Hemsö, med en reavinst om 52 Mkr
  • I juni antog kommunfullmäktige i Göteborgs stad detaljplanen för Karlastaden med Karlatornet
  • I andra kvartalet förvärvades två fastigheter vilka kompletterar koncernens engagemang på Säve flygplats och vid projekt Karlastaden

  * I andra kvartalet 2016 avyttrades 50 procent av projekt Karlastaden till NREP vilket genererade intäkter om 318 Mkr och ett rörelseresultat om 444 Mkr.

  Sernekes kvartalsrapport K2 2017

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Risken i kommersiella fastigheter har ökat

  Fastighetsmarknad, Opinion Riksbanken publicerade 2011 en rapport om ”risker på den svenska bostadsmarknaden”. Vi skrev där ett kapitel om den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Vår allmänna bedömning var att den kommersiella fastighetsmarknaden var i balans. När vi nu tar del av statistik från marknaden för kommersiella fastighetsinvesteringar kan vi konstatera att i vissa segment är direktavkastningskraven nere på nivåer som i ett längre perspektiv inte är hållbara.

 • Staten satsar miljoner på innovation

  Digitalt Regeringen satsar 100 miljoner kronor på Smart Built Environment 2016-2019 och därefter utökas nog budgeten för projektet som fortsätter fram till 2028.

 • Norsk ex-minister till SBB:s styrelse

  Börs, Styrelse Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har kallat till en extrastämma där en av frågorna blir val av ny styrelseledamot. I kallelsen skriver bolaget att aktieägare föreslagit att styrelsen utökas med en person och att man utser Anne-Grethe Strøm-Erichsen till ny ledamot.

 • Lund växer inifrån

  Bostäder - Syd I området runt Öresundsvägen, Västerbro, planeras för en omvandling från industriområde till blandad stad. Byggnadsnämnden har godkänt översiktsplanen för vidare beslut av kommunfullmäktige. 

 • Nästan tusen nya bostäder i Brunnshög

  Bostäder - Syd Byggnadsnämnden har under torsdagen antagit två stora detaljplaner på Brunnshög, Lund. Planerna gör det möjligt att bygga både bostäder, kontor och service.

 • Byggmiljoner läggs i fel kassa

  Ekonomi Förra året fick Trollhättan 18 miljoner kronor av staten för att öka bostadsbyggandet, men pengarna har i stället hamnat i kommunens allmänna kassa. Det rapporterar P4 Väst. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived