• Besqab delårsrapport K2 2017

  PUBLICERAD 2017-08-04 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-08-08 13:51

  Januari-juni 2017

  • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 772,9 Mkr (836,6) och rörelseresultatet till 125,1 Mkr (206,1) varav resultat från fastighetsförsäljningar om 0 Mkr (58,8)
  • Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 856,1 Mkr (574,0) och rörelseresultatet uppgick till 135,3 Mkr (177,1) varav resultat från fastighetsförsäljningar 0 Mkr (58,8)
  • Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 112,8 Mkr (168,2), motsvarande 7,32 kr per aktie (10,87), varav resultat från fastighetsförsäljningar 0 Mkr (58,8).
  • Eget kapital uppgick per den 30 juni till 1 084,3 Mkr (989,3) motsvarande 70,46 kr per aktie (64,01)
  • Likvida medel var vid periodens utgång 354,4 Mkr (314,3)

  Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • Besqab har tecknat avtal om förvärv av två projekt med totalt cirka 200 lägenheter i Roslags Näsby, Täby.
  • Förvärvsavtal har tecknats avseende mark på Kapellgärdet i Uppsala för utveckling av cirka 150 bostäder.
  • I juni tillträdde Besqab fastigheten Mandelblomman 11 i Spånga och startade produktion av vård- och omsorgsboendet Villa Solhem med totalt 54 lägenheter.
  • I ett pågående varumärkesstärkande arbete har Besqab under perioden bytt visuell identitet och lanserat en ny logotyp.
  • Besqabs styrelse har nyttjat årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier.

  Besqabs kvartalsrapport K2 2017

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived