+
Tomas Pousette.
 • Riksbanken hoppas på högre löner och svag krona

  PUBLICERAD 2017-07-04 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-07-05 11:58

  Textstorlek

  Dela med andra


  Prognosen för reporäntan dras upp något de närmaste kvartalen men i övrigt gjordes inga förändringar av penningpolitiken vid Riksbankens senaste räntemöte. Riksbanken hoppas att en fortsatt stark konjunktur med stigande löneökningar samt en svag krona ska bidra till att få upp inflationen till målet på 2 procent.

  För första gången sedan oktober förra året var Riksbankens direktion enig om besluten vid räntemötet, vilket förstås underlättades av att penningpolitiken i stort sett behölls oförändrad. Reporäntan ligger kvar på -0,5 procent och väntas parkera på den nivån till sommaren nästa år för att sedan långsamt höjas. Köpen av statsobligationer fortsätter som tidigare beslutat. Den enda förändringen var att sannolikheten för ytterligare sänkningar av reporäntan de närmaste kvartalen nu reducerats.

  Riksbanken bedömer att riskerna för bakslag i den internationella konjunkturen har minskat men att den inhemska inflationsutvecklingen ändå är osäker. Framför allt stiger lönerna långsammare än vad det historiska sambandet med konjunkturläget ger vid handen. För att Riksbankens prognoser om löneökningar på cirka 3 procent ska infrias, givet de låga centrala löneavtal som träffats, så måste löneökningarna utöver avtal ta fart. Det känns långtifrån säkert.

  Även om den inhemska kostnadsutvecklingen är i fokus för Riksbanken, så utgör fortfarande den europeiska centralbankens agerande en viktig restriktion för den svenska penningpolitiken. Det går inte att ha en reporänta som är mycket högre än ECB:s utan att riskera att kronan stärks, vilket skulle försvåra möjligheten att nå inflationsmålet. Det är bara att hoppas att ECB glider in i samma sommarstiltje som verkar ha präglat Riksbankens senaste räntemöte.

  Tomas Pousette
  Pousette Ekonomianalys AB

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Risken i kommersiella fastigheter har ökat

  Fastighetsmarknad, Opinion Riksbanken publicerade 2011 en rapport om ”risker på den svenska bostadsmarknaden”. Vi skrev där ett kapitel om den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Vår allmänna bedömning var att den kommersiella fastighetsmarknaden var i balans. När vi nu tar del av statistik från marknaden för kommersiella fastighetsinvesteringar kan vi konstatera att i vissa segment är direktavkastningskraven nere på nivåer som i ett längre perspektiv inte är hållbara.

 • Staten satsar miljoner på innovation

  Digitalt Regeringen satsar 100 miljoner kronor på Smart Built Environment 2016-2019 och därefter utökas nog budgeten för projektet som fortsätter fram till 2028.

 • Norsk ex-minister till SBB:s styrelse

  Börs, Styrelse Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har kallat till en extrastämma där en av frågorna blir val av ny styrelseledamot. I kallelsen skriver bolaget att aktieägare föreslagit att styrelsen utökas med en person och att man utser Anne-Grethe Strøm-Erichsen till ny ledamot.

 • ANNONS
 • Lund växer inifrån

  Bostäder - Syd I området runt Öresundsvägen, Västerbro, planeras för en omvandling från industriområde till blandad stad. Byggnadsnämnden har godkänt översiktsplanen för vidare beslut av kommunfullmäktige. 

 • ANNONS
 • Nästan tusen nya bostäder i Brunnshög

  Bostäder - Syd Byggnadsnämnden har under torsdagen antagit två stora detaljplaner på Brunnshög, Lund. Planerna gör det möjligt att bygga både bostäder, kontor och service.

 • Byggmiljoner läggs i fel kassa

  Ekonomi Förra året fick Trollhättan 18 miljoner kronor av staten för att öka bostadsbyggandet, men pengarna har i stället hamnat i kommunens allmänna kassa. Det rapporterar P4 Väst. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x