+
Krokströmmen vattenkraftverk. Foto: Stefan Sjödin, Fortum.
 • Ny dom kan ge miljarder till fastighetsägare

  PUBLICERAD 2017-07-13 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-08-10 14:05

  Textstorlek

  Dela med andra

  Förhöjd fastighetsskatt på vattenkraftverk, jämfört med vindkraftverk, strider mot det EU-rättsliga regelverket och utgör ett otillåtet statsstöd som drabbar vattenkraftsproducenter. Det fastslår Förvaltningsrätten i Stockholm som bifallit Fortum Sverige AB:s yrkade om att bolaget skulle betala en fastighetsskatt på 0,5 procent, normalskattesatsen, istället för 2,2 och 2,8 procent som man gjort sedan 2009. Vindkraften betalar en fastighetsskatt på 0,2 procent, lägre än normalskattesatsen med andra ord.

  I sina yrkanden hävdade Fortum bland annat att ”fastighetsskatten på vattenkraft ger en skattefördel åt andra producenter än vattenkraftsproducenter. Det är därmed fråga om ett gynnande med hjälp av statliga medel. Åtgärden är även selektiv och gynnar vissa företag och viss produktion.”

  Vidare argumenterade man att den högre skattesatsen som Fortum betalat påverkar konkurrens och handel.

  ”Alla kraftproducenter agerar på samma marknad och för samma produkt. Den väsentligt lägre skatten på annan produktion minskar kostnaderna för producenter som är i direkt konkurrens med vattenkraftsproducenter.”

  Enligt Annika Arnström, skattejurist på EY som var ombud för Fortum i processen, är domen unik då det är första gången som frågan prövas av svensk domstol.

  Annika Arnström.

  – Jag tycker att det är ett modigt beslut av rätten. Domen är mycket välformulerad och domarens slutsats att lagstiftaren missgynnat vattenkraftsproducenter är väl underbyggd. Domaren hade kunnat begära ett förhandsavgörande av EU-domstolen men ansåg att det inte behövdes. Domen är något av en ”håll käften-dom” för Skatteverket, säger hon.

  Hon tillägger att domen egentligen är ett underbetyg både till lagstiftaren och till tillämpande myndighet. Den förhöjda fastighetsskatten infördes för att, enligt lagstiftaren, beskatta ”övervinster” i branschen. Då sådana så kallade övervinster saknas i branschen, är domen även smakfull på det sättet att sådana inte ”tvångsbeskattas” längre.

  Hennes bedömning är att Skatteverket kommer att överklaga beslutet till Kammarrätten och ifall den bekräftar Förvaltningsrättens beslut så kan det röra sig om väldigt stora belopp bland annat på grund av retroaktivitet. Även Energiöverenskommelsen måste ifrågasättas. Av denna följer att en avtrappning av fastighetsskatten till 0,5 procent skall ske till 2020. Detta är inte möjligt med denna typ av dom.

  – Av Fortums pressmeddelande framgår att en återbetalning om cirka 510 miljoner kronor kommer att ske med anledning av domen. För branschen totalt kan det röra sig om 5 miljarder årligen. Retroaktivt kan det sedan handla om enorma summor, säger Annika Arnström.

  Hon säger sig vara fantastiskt nöjd med utfallet och konstaterar att detta är väl det närmaste en skattejurist kan komma en rockstar-känsla.

  Sverrir Thór

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Risken i kommersiella fastigheter har ökat

  Fastighetsmarknad, Opinion Riksbanken publicerade 2011 en rapport om ”risker på den svenska bostadsmarknaden”. Vi skrev där ett kapitel om den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Vår allmänna bedömning var att den kommersiella fastighetsmarknaden var i balans. När vi nu tar del av statistik från marknaden för kommersiella fastighetsinvesteringar kan vi konstatera att i vissa segment är direktavkastningskraven nere på nivåer som i ett längre perspektiv inte är hållbara.

 • Staten satsar miljoner på innovation

  Digitalt Regeringen satsar 100 miljoner kronor på Smart Built Environment 2016-2019 och därefter utökas nog budgeten för projektet som fortsätter fram till 2028.

 • Norsk ex-minister till SBB:s styrelse

  Börs, Styrelse Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har kallat till en extrastämma där en av frågorna blir val av ny styrelseledamot. I kallelsen skriver bolaget att aktieägare föreslagit att styrelsen utökas med en person och att man utser Anne-Grethe Strøm-Erichsen till ny ledamot.

 • ANNONS
 • Lund växer inifrån

  Bostäder - Syd I området runt Öresundsvägen, Västerbro, planeras för en omvandling från industriområde till blandad stad. Byggnadsnämnden har godkänt översiktsplanen för vidare beslut av kommunfullmäktige. 

 • ANNONS
 • Nästan tusen nya bostäder i Brunnshög

  Bostäder - Syd Byggnadsnämnden har under torsdagen antagit två stora detaljplaner på Brunnshög, Lund. Planerna gör det möjligt att bygga både bostäder, kontor och service.

 • Byggmiljoner läggs i fel kassa

  Ekonomi Förra året fick Trollhättan 18 miljoner kronor av staten för att öka bostadsbyggandet, men pengarna har i stället hamnat i kommunens allmänna kassa. Det rapporterar P4 Väst. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x