• Kungsleden delårsrapport K2 2017

  PUBLICERAD 2017-07-13 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-07-13 09:06

  Första halvåret i korthet

  •  De totala intäkterna uppgick till 1 181 Mkr (1 222) och driftnettot till 753 (785).
  •  Förvaltningsresultatet blev 466 Mkr (486).
  •  Orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen uppgick till 648 Mkr (912).
  •  Periodens resultat ökade till 924 Mkr (769), motsvarande 4,54 kronor per aktie (4,13).
  •  Nyuthyrningen uppgick till 91 Mkr (104) och nettouthyrningen till 45 Mkr (40).

  Viktiga händelser under och efter andra kvartalet

  •  18 fastigheter såldes för totalt 882 Mkr och målet att avyttra icke-strategiska fastigheter för 2 miljarder 2016–2017 är uppnått.
  •  Fem fastigheter med bostadspotential såldes med en bedömd vinst på omkring 200 Mkr varav drygt 70 Mkr redovisades som en orealiserad värdeförändring under andra kvartalet.
  •  Två utvecklingsprojekt – i Umeå respektive Östersund – gick in i genomförandeskede tack vare framgångsrika uthyrningar.
  •  Ett avtal har tecknats med Malmö kommun om markanvisning i Hyllie med byggrätt på totalt 8 400 kvm kontor.
  •  Det finansiella målet för belåningsgraden justerades och ska nu ha ett riktvärde om 50 procent.

  Kungsledens delårsrapport 2017

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Risken i kommersiella fastigheter har ökat

  Fastighetsmarknad, Opinion Riksbanken publicerade 2011 en rapport om ”risker på den svenska bostadsmarknaden”. Vi skrev där ett kapitel om den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Vår allmänna bedömning var att den kommersiella fastighetsmarknaden var i balans. När vi nu tar del av statistik från marknaden för kommersiella fastighetsinvesteringar kan vi konstatera att i vissa segment är direktavkastningskraven nere på nivåer som i ett längre perspektiv inte är hållbara.

 • Staten satsar miljoner på innovation

  Digitalt Regeringen satsar 100 miljoner kronor på Smart Built Environment 2016-2019 och därefter utökas nog budgeten för projektet som fortsätter fram till 2028.

 • Norsk ex-minister till SBB:s styrelse

  Börs, Styrelse Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har kallat till en extrastämma där en av frågorna blir val av ny styrelseledamot. I kallelsen skriver bolaget att aktieägare föreslagit att styrelsen utökas med en person och att man utser Anne-Grethe Strøm-Erichsen till ny ledamot.

 • Lund växer inifrån

  Bostäder - Syd I området runt Öresundsvägen, Västerbro, planeras för en omvandling från industriområde till blandad stad. Byggnadsnämnden har godkänt översiktsplanen för vidare beslut av kommunfullmäktige. 

 • Nästan tusen nya bostäder i Brunnshög

  Bostäder - Syd Byggnadsnämnden har under torsdagen antagit två stora detaljplaner på Brunnshög, Lund. Planerna gör det möjligt att bygga både bostäder, kontor och service.

 • Byggmiljoner läggs i fel kassa

  Ekonomi Förra året fick Trollhättan 18 miljoner kronor av staten för att öka bostadsbyggandet, men pengarna har i stället hamnat i kommunens allmänna kassa. Det rapporterar P4 Väst. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived