+
 • Examensarbete: Prognoser och priseffekter för kontorshyresmarknaden

  PUBLICERAD 2017-06-16 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2017-06-16 11:43

  En artikel av KTH-studenterna Hamza Harrami och Oscar Paulsson som skriver om sitt  examensarbete ”Rent modelling of Swedish office market”.

  Textstorlek

  Dela med andra

  Hyresnivåerna i de stora kontorsmarknaderna i Stockholm, Göteborg och Malmö har ökat avsevärt under det senaste decenniet, inte minst de senaste två åren har hyrorna ökat markant samtidigt som vakanserna har minskat – under en minusränteperiod. Vilka är då drivkrafterna bakom kontorshyrornas framtida utveckling?

  När det gäller fastighetsmarknaderna i allmänhet är kontorsmarknaderna mer exponerade mot makroeffekter och andra kontorsfastigheters hyresnivåer. Bostads- och detaljhandelsmarknaderna är mer heterogena vilket gör det mer komplext att analysera.

  Vår studie heter ”Rent modelling of Swedish office markets – forecasting and rent effects” och har haft som mål att kartlägga vilka faktorer som påverkar kontorshyresnivåer i fem delmarknader. Vi har sedan använt dessa faktorer och skapat en prognosmodell för respektive delmarknad. Metoden för studien är en kombination av ekonomisk teori och ekonometrisk analys. Resultatet är en ekonometrisk modell.

  Vakans och kontorsstock visade sig, logiskt nog, vara drivkrafter för i princip alla delmarknader. Dock existerar en fördröjd effekt på kontorshyror på dessa variabler. Ökar eller minskar vakansen eller utbudet tar det mellan 6-18 månadernnan hyresnivåerna påverkas i de olika delmarknaderna.

  BNP-måttet som vanligtvis brukar användas som makroindikator visade sig inte vara korrelerat med hyresutvecklingen. OMX30 är den makrovariabel som förklarade kontorshyrorna bäst av de studerade måtten. Både korta (3 månader) och långa (10 år) räntor visade sig inte ha någon direkt inverkan på kontorshyror, något som går emot tidigare studier. Räntorna har indirekta effekter genom både utbudssidan och efterfrågesidan.

  De genererade prognoserna för de fem olika delmarknaderna, som sträcker sig över fyra år visade en felprocent mellan 1-6 procent. Vår modell visar en mer linjär utveckling jämfört med verklighetens ”stegvisa” förändring i kontorshyror. Det kan det hävdas att den ”stegvisa” utvecklingen av kontorshyrorna genereras av nya kontraktssigneringar där det finns argument mot imperfektioner i kontorshyresprissättning under längre perioder.

  Dagens relativa långa hyreskontrakt beaktar inte förändringen av marknadspriset (vanligtvis endast markerat mot KPI) under kontraktshorisonten som på senare år varit påtagliga. Därför kan hyresnivåerna vara felaktigt prissatta under längre perioder där antingen hyresgästen eller hyresvärden är förlorare beroende på ifall kontraktet signerades under en låg- eller högkonjunktur.

  Vi kan även (statistiskt) konstatera att kontorsmarknaden är mer trögrörlig jämfört med den generella ekonomin. Fastighetscykeln är fördröjd cirka 2–3 år gentemot den finansiella konjunkturcykeln. Med andra ord återhämtar sig hyresnivåerna 2–3 år senare än OMX30-indexet efter en recession.

  Studien är en masteruppsats inom Fastigheter och byggande (fastighetsekonomi) på KTH. Den gjordes i samarbete med WSP i Stockholm och innefattar fastighetsdata tillhandahållen från JLL samt kvartalsdata på makrovariabler mellan perioden 2000q3 och 2016q4. Med sammanställda data har priseffekter tagits fram för de olika delmarknaderna genom regressionsanalyser och prognoser modellerats med VAR (Vector Autoregression).  

  Hamza Harrami & Oscar Paulsson

  3 kommentarer

  1. Maria Pleiborn 2017-06-19

   Så intressant och bra arbete. Så kul att ha er här hos oss på WSP. Välkomna tillbaka!

   Reply

  2. Iman 2017-06-18

   Välskriven och intressant artikel.

   Reply

  3. Tomas P 2017-06-17

   Bra skriven och slutsatserna borde många beakta i framtida kontrakt bl.a

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Motstå marshmallows i frågan om naturreservaten

  Opinion Fler stadsnära naturreservat borde vara en prioritet för långsiktiga fastighetsägare och en självklarhet för alla politiska partier under kommande mandatperiod. Ändå har frågan hamnat i en för mig snedvriden debatt som riskerar att motverka våra gemensamma intressen. Det är dags att gå samman!

 • Structor startar nytt bolag

  Nyheter Amela Muhovic och Per-Erik Knapp startar nytt bolag inom Structor. Bolaget har inriktning på projekt-och byggledning, besiktning inom bygg- och anläggning samt projektringsledning. Verksamheten kommer bedrivas i hela Uppland med utgångspunkt i Uppsala.

 • Nytt vårdboende i Danderyd

  Fastighetsmarknad Vectura Fastigheter bygger nytt vård- och omsorgsboende i Danderyds kommun. Äldreboendet består av 65 lägenheter där Aleris Omsorg bedriver verksamheten. Byggstart är planerad till hösten 2019.

 • ANNONS
 • Nya studentbostäder i Stockholm

  Bostäder Veidekke bygger 107 nya studentbostäder i Hägersten i södra Stockholm. Projektet sker som totalentreprenad med ett ordervärde på 127 miljoner kronor.

 • ANNONS
 • Dags för nytt hyressättningssystem

  Bostadsfrågan, Krönikor Om Stefan Attefall förtjänstfullt kan kallas Plan- och bygglovsministern som bidrog till en uppluckring och förenkling av lagar och regler för att skapa nya bostäder så är min förhoppning att nästa förtjänst inom bostadspolitiken rör hyressättningssystemet.

 • Victoria Park stoppar samarbete

  Fastighetsmarknad väst Victoria Park avbryter sitt samarbete med den entreprenör i Göteborg som av polisen misstänks ha kopplingar till kriminell verksamhet. Detta trots att bolaget inte har hittat några konkreta bevis.  

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x