+
Mikaela Augustsson och Sofie Thorsson.
 • Examensarbete: Attefallshus för miljoner

  PUBLICERAD 2017-06-09 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2017-06-09 16:10

  En artikel av Mikaela Augustsson och Sofie Thorsson som skriver om sitt  examensarbete ”Attefallshus som bostadsrätt”. De har studerat till Civilingenjör inom lantmäteri på Lunds Tekniska Högskola.

  Textstorlek

  Dela med andra

  TAGGAR

  Bestämmelserna om attefallshus gör det möjligt att bygga en självständig bostad och sälja den som en bostadsrätt för miljonbelopp. Med en inredd källare och en loftvåning kan byggnadens yta uppgå till närmre 50 kvadratmeter.

  År 2014 infördes bestämmelser om det bygglovsbefriade attefallshuset. En självständig bostad om maximalt 25 kvadratmeter och 4 meter hög. Byggnaden får uppföras i strid mot planbestämmelser och kräver endast ett beviljat startbesked för att kunna uppföras. För att bilda en bostadsrättsförening krävs minst tre lägenheter. På en fastighet med ett tvåbostadshus och ett attefallshus är det därför möjligt att bilda en bostadsrättsförening.

  Attefallshus kan utgöra bostadsrätter
  I en studie kom vi fram till att det finns minst 83 attefallshus som utgör bostadsrätter i storstadsregionerna. Samtliga finns i Storstockholm med undantag från en i Storgöteborg. Drygt hälften av attefallshusen är uppförda i nyproduktion på obebyggda fastigheter. Vad som följer av lagen utgör ett attefallshus ett komplement och får endast uppföras intill ett befintligt bostadshus. Det kan ifrågasättas om ett attefallshus som utgör en bostadsrätt är underordnad en huvudbyggnad och utgör ett komplement. En lägenhet som ingår i en bostadsrättsförening måste trots allt utgöra en självständig bostad och kan därmed inte vara ett komplement.

  Vad är ett nära avstånd?
  Ett attefallshus ska uppföras i omedelbar närhet till en huvudbyggnad. Likaså ska hus som ingår i en bostadsrättsförening placeras i omedelbar anslutning till varandra för att uppnå en ändamålsenlig samverkan. Vår uppfattning är att det finns ett nära samband mellan termernas innebörd och att de inte kommer att motverka varandra för att ett attefallshus ska kunna utgöra en bostadsrätt. Innebörden av ett ”nära avstånd” lär ställas på sin spets först när ett attefallshus inte tillåts utgöra en bostadsrätt.

  Obefogad kritik mot attefallshus
  Av remissyttranden framkom kritik mot att lagförslaget inte motsvarade plan- och bygglagens intentioner. Vidare anfördes att förslaget kommer att försvaga detaljplaneinstruments funktion samt att kommuner inte kommer ha möjlighet att kontrollera och ingripa den bygglovsbefriade åtgärden. Dessutom ansågs kommuner kunna drabbas av oförutsedda kostnader för infrastrukturförsörjningen. Utifrån intervjuer med kommuner har vi kommit fram till att kritiken är vederlagd och att lagförslaget inte medförde det negativa utfallet som antogs skulle kunna uppkomma.

  En permanentbostad eller ett flerfamiljshus?
  Bland de kommunala lantmäterimyndigheterna finns ingen samsyn för hur ett attefallshus som utgör en bostadsrätt ska tilldelas andelstal. Enligt en fallstudie ansåg majoriteten att andelstal för en bostadsrättsförening bestående av ett tvåbostadshus och ett attefallshus ska bestämmas enligt tonkilometermetodens normer för permanentbostad eller flerfamiljshus. Vad som framgår av tonkilometermetoden utgör ett tvåbostadshus en permanentbostad och ett antal myndigheter anses därmed inte följa tonkilometermetodens normer. I fastighetstaxeringslagen utgör dessutom ett tvåbostadshus och ett attefallshus småhus. Vi ställer oss frågande till hur byggnader som taxeras som småhus kan tilldelas andelstal för ett flerfamiljshus.

  Tonkilometermetoden och fastighetstaxerings-lagens tillämpning av byggnadstyper är inte samstämmiga. I tonkilometermetoden tillämpas begreppen permanentbostad och flerfamiljshus medan i fastighetstaxeringslagen tillämpas småhus och hyreshus. Ett hyreshus utgör en bostadsbyggnad åt minst tre familjer. För att tvåbostadshus ska kunna kategoriseras som ett hyreshus krävs att minst två sådana är sammanbyggda. När begreppen för byggnadstyperna permanentbostad/småhus och flerfamiljshus/hyreshus används inkonsekvent kan det resultera i olika bedömningar. Lämpligheten av att tillämpa olika begrepp för samma typ av byggnad kan ifrågasättas.

  Mikaela Augustsson & Sofie Thorsson

  Examensarbetet kan laddas ner från:
  lup.lub.lu.se

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Bostadspolitiken under lupp

  Bostadsfrågan Vad har egentligen hänt sedan valet 2014? Med bara ett år kvar till nästa val sammanfattar vi några av de viktigaste bostadspolitiska händelserna och låter flera experter uttala sig i ämnet. ”Det finns problem som har växt de senaste åren, så är det svårt att ge bostadspolitiken ett högt betyg”, säger Hans Lind, professor inom fastighetsekonomi.

 • ”Fastigheter fortfarande bästa alternativet”

  Fastighetsmarknad Det är en fortsatt stabil bostadsmarknad med goda fundament när man tittar på befolkningstillväxt, urbanisering, låga räntor, höga transaktionsvolymer och låga yielder. Det visar Newsec Property Outlook, som släpps på onsdagen under Business Arena.

 • Cushman & Wakefield rekryterar två

  Rekrytering Henrik Lettesjö och Fredrik Rost har rekryterats till affärsområdet Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield.

 • ANNONS
 • Amasten rekryterar från Rikshem

  Rekrytering Amasten har rekryterat Magnus Jägre till rollen som hållbarhetschef. Han kommer närmats från Rikshem där han varit CIO och innan dess arbetade han som global driftschef på H&M:s IT-avdelning.

 • ANNONS
 • Nu byggs Oceanhamnen

  Fastighetsmarknad - Syd Ett stenkast från Knutpunkten i Helsingborg pågår nu utvecklingen av ett helt nytt affärsdistrikt – Oceanhamnen Waterfront Business District som beräknas bli klar år 2020.

 • Tummen ned för Nobel Center

  Fastighetsmarknad Riksantikvarieämbetet avslår detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen. ”Det är glädjande att Riksantikvarieämbetet sågar förslaget”, säger Björn Tarras-Wahlberg.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x Mikaela Augustsson och Sofie Thorsson.