+
Lennart Sten. Foto: Fastighetsägarna.
 • Föreslår asymmetrisk beskattning

  PUBLICERAD 2017-04-04 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-04-04 16:21

  Textstorlek

  Dela med andra

  Så har den då överlämnats: ”Vissa frågor inom fastighets‐ och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)”, även kallad paketeringsutredningen. Efter att haft möjlighet att följa utredningen så kan jag konstatera flera olika saker.

  Om vi börjar med det generella, finns det en del i vilket utredningen har gjort ett grundligt arbete. Det gäller analysen av fastighetsbranschens skattesituation. Det har varit en uppfattning på vissa håll att fastighetsbranschen är skattemässigt gynnad. Utredningen slår fast att så är inte fallet. Detta är en mycket viktig slutsats. Därefter är det tyvärr slut på god analys. Slutsatsen borde i alla normala fall leda till att förslag som ökar sektorns beskattning och skapar asymmetri mellan olika delar av näringslivet inte skulle vara aktuellt. Istället föreslår utredningen en beskattning av reavinstkaraktär och ytterligare en beskattning för att simulera stämpelskatt. Detta leder till en kraftig överbeskattning av fastighetssektorn jämfört med andra delar av näringslivet.

  I all enkelhet innebär förslaget att om det bestämmande inflytandet över ett bolag som äger fast egendom ändras så skall den fasta egendomen betraktas som försåld och återköpt till det aktuella marknadsvärdet. I praktiken innebär det att skillnaden mellan det skattemässiga restvärdet och marknadsvärdet momentant tas upp till full beskattning. Som ersättning för stämpelskatt skall också en schablonintäkt motsvarande 7,09 procent av marknadsvärdet på den fasta egendomen tas upp till beskattning.

  Förslaget har stora systembrister men också stora tekniska brister. Det finns flera delar av förslaget som inte bara kan ifrågasättas utan är direkt olämpliga. Den föreslagna lösningen med en momentant utlöst beskattning när det bestämmande inflytande i ett fastighetsägande bolag ändras leder bland annat till retroaktiva effekter. Ett bolag som äger fastighetsägande bolag som sålts i flera omgångar får inte bara skatta för sin egen reavinst utan även för reavinsten och värdet av tidigare avskrivningar för alla de tidigare ägarna. I vissa fall kan den som köpt en paketerad fastighet och säljer den till ett högre marknadsvärde, göra en likviditetsmässig förlust.

  Enligt gällande lagstiftning, tas inte resultateffekten av försäljning av näringsbetingade aktier upp till beskattning vid avyttring, vare sig vid vinst eller förlust. Med det framlagda föreslaget kommer skattesystemet att bli asymmetriskt. Det kommer att vara tillåtet att skattemässigt ”paketera” alla typer av tillgångar; Ferraribilar, aktier, obligationer, industriella installationer, flygmaskiner, allt utom fast egendom. Denna asymmetriska behandling av produktionsresurser är svår att förstå.

  Den tänkta lösningen borde leda till att marknadsvärdet på fastigheter krymper momentant med den förväntade ökade beskattningen. Det kan inte heller uteslutas att den redovisningsmässiga effekten leder till bokföringsmässiga förluster även utan någon försäljning. Totalt sett leder detta till att belåningsgraden går upp vilket med ökade kapitaltäckningskrav i banksektorn kan leda till högre räntor för fastigheter. Lägre marknadsvärden, ökade belåningsgrader och högre räntor kommer att påverka den finansiella stabiliteten negativt.

  Med detta dramatiska förslag framlagt kommer det att bli svårt för köpare och säljare att mötas och till dess att förslaget förkastats kommer detta att kraftigt bromsa in likviditeten i fastighetssektorn.

  Bostadssektorn och produktionen av bostäder som i allt är hantering av fast egendom kommer att påverkas negativt på olika sätt av det här förslaget.

  Om Staten behöver ytterligare skatteintäkter är det svårt att förstå varför detta skall ske genom ett förslag som är tekniskt undermåligt, skapar uppenbara asymmetrier i beskattningen och dessutom slår mot en sektor som redan bär sin del av skattebördan.

  Lennart Sten
  Ordförande, Fastighetsägarna Sverige

  1 kommentarer

  1. Easy 2017-04-05

   Sälj fastigheter på vanligtvis utan att paketera de i bolag, case closed?

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Risken i kommersiella fastigheter har ökat

  Fastighetsmarknad, Opinion Riksbanken publicerade 2011 en rapport om ”risker på den svenska bostadsmarknaden”. Vi skrev där ett kapitel om den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Vår allmänna bedömning var att den kommersiella fastighetsmarknaden var i balans. När vi nu tar del av statistik från marknaden för kommersiella fastighetsinvesteringar kan vi konstatera att i vissa segment är direktavkastningskraven nere på nivåer som i ett längre perspektiv inte är hållbara.

 • Staten satsar miljoner på innovation

  Digitalt Regeringen satsar 100 miljoner kronor på Smart Built Environment 2016-2019 och därefter utökas nog budgeten för projektet som fortsätter fram till 2028.

 • Norsk ex-minister till SBB:s styrelse

  Börs, Styrelse Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har kallat till en extrastämma där en av frågorna blir val av ny styrelseledamot. I kallelsen skriver bolaget att aktieägare föreslagit att styrelsen utökas med en person och att man utser Anne-Grethe Strøm-Erichsen till ny ledamot.

 • ANNONS
 • Lund växer inifrån

  Bostäder - Syd I området runt Öresundsvägen, Västerbro, planeras för en omvandling från industriområde till blandad stad. Byggnadsnämnden har godkänt översiktsplanen för vidare beslut av kommunfullmäktige. 

 • ANNONS
 • Nästan tusen nya bostäder i Brunnshög

  Bostäder - Syd Byggnadsnämnden har under torsdagen antagit två stora detaljplaner på Brunnshög, Lund. Planerna gör det möjligt att bygga både bostäder, kontor och service.

 • Byggmiljoner läggs i fel kassa

  Ekonomi Förra året fick Trollhättan 18 miljoner kronor av staten för att öka bostadsbyggandet, men pengarna har i stället hamnat i kommunens allmänna kassa. Det rapporterar P4 Väst. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x