+
Lennart Sten. Foto: Fastighetsägarna.
 • Föreslår asymmetrisk beskattning

  PUBLICERAD 2017-04-04 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2017-04-04 16:21

  Textstorlek

  Dela med andra

  Så har den då överlämnats: ”Vissa frågor inom fastighets‐ och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)”, även kallad paketeringsutredningen. Efter att haft möjlighet att följa utredningen så kan jag konstatera flera olika saker.

  Om vi börjar med det generella, finns det en del i vilket utredningen har gjort ett grundligt arbete. Det gäller analysen av fastighetsbranschens skattesituation. Det har varit en uppfattning på vissa håll att fastighetsbranschen är skattemässigt gynnad. Utredningen slår fast att så är inte fallet. Detta är en mycket viktig slutsats. Därefter är det tyvärr slut på god analys. Slutsatsen borde i alla normala fall leda till att förslag som ökar sektorns beskattning och skapar asymmetri mellan olika delar av näringslivet inte skulle vara aktuellt. Istället föreslår utredningen en beskattning av reavinstkaraktär och ytterligare en beskattning för att simulera stämpelskatt. Detta leder till en kraftig överbeskattning av fastighetssektorn jämfört med andra delar av näringslivet.

  I all enkelhet innebär förslaget att om det bestämmande inflytandet över ett bolag som äger fast egendom ändras så skall den fasta egendomen betraktas som försåld och återköpt till det aktuella marknadsvärdet. I praktiken innebär det att skillnaden mellan det skattemässiga restvärdet och marknadsvärdet momentant tas upp till full beskattning. Som ersättning för stämpelskatt skall också en schablonintäkt motsvarande 7,09 procent av marknadsvärdet på den fasta egendomen tas upp till beskattning.

  Förslaget har stora systembrister men också stora tekniska brister. Det finns flera delar av förslaget som inte bara kan ifrågasättas utan är direkt olämpliga. Den föreslagna lösningen med en momentant utlöst beskattning när det bestämmande inflytande i ett fastighetsägande bolag ändras leder bland annat till retroaktiva effekter. Ett bolag som äger fastighetsägande bolag som sålts i flera omgångar får inte bara skatta för sin egen reavinst utan även för reavinsten och värdet av tidigare avskrivningar för alla de tidigare ägarna. I vissa fall kan den som köpt en paketerad fastighet och säljer den till ett högre marknadsvärde, göra en likviditetsmässig förlust.

  Enligt gällande lagstiftning, tas inte resultateffekten av försäljning av näringsbetingade aktier upp till beskattning vid avyttring, vare sig vid vinst eller förlust. Med det framlagda föreslaget kommer skattesystemet att bli asymmetriskt. Det kommer att vara tillåtet att skattemässigt ”paketera” alla typer av tillgångar; Ferraribilar, aktier, obligationer, industriella installationer, flygmaskiner, allt utom fast egendom. Denna asymmetriska behandling av produktionsresurser är svår att förstå.

  Den tänkta lösningen borde leda till att marknadsvärdet på fastigheter krymper momentant med den förväntade ökade beskattningen. Det kan inte heller uteslutas att den redovisningsmässiga effekten leder till bokföringsmässiga förluster även utan någon försäljning. Totalt sett leder detta till att belåningsgraden går upp vilket med ökade kapitaltäckningskrav i banksektorn kan leda till högre räntor för fastigheter. Lägre marknadsvärden, ökade belåningsgrader och högre räntor kommer att påverka den finansiella stabiliteten negativt.

  Med detta dramatiska förslag framlagt kommer det att bli svårt för köpare och säljare att mötas och till dess att förslaget förkastats kommer detta att kraftigt bromsa in likviditeten i fastighetssektorn.

  Bostadssektorn och produktionen av bostäder som i allt är hantering av fast egendom kommer att påverkas negativt på olika sätt av det här förslaget.

  Om Staten behöver ytterligare skatteintäkter är det svårt att förstå varför detta skall ske genom ett förslag som är tekniskt undermåligt, skapar uppenbara asymmetrier i beskattningen och dessutom slår mot en sektor som redan bär sin del av skattebördan.

  Lennart Sten
  Ordförande, Fastighetsägarna Sverige

  1 kommentarer

  1. Easy 2017-04-05

   Sälj fastigheter på vanligtvis utan att paketera de i bolag, case closed?

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Systemkrav bromsar byggandet

  Digitalt Missnöjet växer mot speciellt statliga aktörer inom byggbranschen som förespråkar en specifik mjukvara. Kritiker pekar på att det är konkurrenshämmande, kostnadsdrivande och går stick i stäv med både lagen om offentlig upphandling och internationella policys för branschen.

 • Blocken överens om RUFS 2050

  Nyheter Samtliga partier i Stockholms Landsting har nått en blocköverskridande överenskommelse om den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 205o.

 • Att etablera en etablering

  Business Arena Umeå De elintensiva företagen har på allvar fått upp ögonen för norra Sverige. Facebooks etablering i Luleå öppnade många dörrar och närmast ser det ut som att Northvolt drar igång bygget av sin stora batterifabrik i Skellefteå. Under Business Arena Umeå diskuterades hur man skapar förutsättningar för etableringar. Det konstaterades att ingen som får en etablering om man inte jobbar för det, och avsaknaden av bromsklossar är en stor fördel.

 • ANNONS
  • Datscha etablerar i Luleå

   Fastighetsmarknad – norr Diös hyr ut till Datscha på Varvsgatan i Luleå. Lokalen kommer rymma Datschas nya etablering Datscha Devnest, ett utvecklingscenter för molnbaserade lösningar för fastighetsinformation och fastighetsanalys.

  • Serneke bygger i Staffanstorp

   Bostäder - Syd Serneke ska uppföra 61 lägenheter och 10 radhus i Vikhem, i Staffanstorp med ett ordervärde på nästan 100 miljoner kronor. Beställare är Lernacken Projekt AB. 

 • Proposition för digital planprocess

  Bostäder, Valåret 2018 Regeringen lägger fram en proposition som ska ge staten rätt att meddela föreskrifter om standarder för kommunernas planprocesser. Syftet är ett få en med digital och samordnad process. 

 • ANNONS
 • Högtrycket håller i sig i Göteborg

  Fastighetsmarknad, Mipim, Väst Bristen på kontor i Göteborg har under flera år varit på tapeten, och med en hyreshöjning på sju procent förra året är marknaden fortsatt het.

 • Detaljplan för Tumba Skog antagen

  Bostäder På torsdagskvällen antog Botkyrkas kommunfullmäktige detaljplanen för 500-700 nya bostäder i Tumba Skog. Markområdet ägs av SHH Bostad tillsammans med LO och Fastighets AB Bodal.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x