+
 • Beslut om tomträttsavgälder tillbaka till nämnden

  PUBLICERAD 2017-02-22 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2017-02-23 09:57

  Textstorlek

  Dela med andra

  Under onsdagen hade borgarrådsberedningen i Stockholms stad ett sammanträde där den socialdemokratiskt ledda  majoriteten valde att upphäva kommunfullmäktiges beslut om nya tomträttsavgälder, enligt ett pressmeddelande från Moderaterna i staden.

  I Socialdemokraternas nu upphävda förslag motsvarar de föreslagna avgäldsnivåerna 30 procent av markens marknadsvärde multiplicerat med en avgäldsränta om 3,25 procent. Vid upplåtelse av nya tomträtter föreslås räntan i stället vara 4,5 procent av samma reducerade markvärde.

  Enligt Jan Valeskog (S), vice finansborgarråd i Stockholm, är Moderaternas agerande rättshaveristiskt och att beslutet är upphävt menar han är en ”sanning med modifikation”.

  – Detta gör de enbart för att sätta käppar i hjulet. De har inga egna förslag, och gör istället såhär för att stoppa vårt. Det tycker jag är svagt av ett politiskt parti, säger han till Fastighetsnytt.

  Moderaterna har sedan förslaget uppkom hävdat att hanteringen av ärendena inte följt kommunallagens beredningskrav, och att fullmäktiges beslut skulle kunnat upphävas i domstol.

  – Socialdemokraterna gör nu det vi krävde redan i november, nämligen att exploateringsnämnden skulle få möjlighet att yttra sig över de reviderade förslagen till tomträttsavgälder. Hade de lyssnat på oss då så hade de inte behövt upphäva sitt eget beslut i kommunfullmäktige. Dagens beslut bekräftar bara det faktum att detta ärende har varit illa berett från början och det är heller inte första gången, säger oppositionsborgarrådet i Stockholms stad Joakim Larsson (M).

  Ärendet, som redan varit en vända hos exploateringsnämnden, kommer nu alltså att gå ännu en vända dit. Enligt Valeskog är det inget som kommer att förändras i förslaget.

  – Det Moderaterna klagat över tidigare är att förslaget har för höga avgälder. Den revidering vi gjort ger en minskad kostnad på 60 miljoner kronor – alltså tvärtom det man klagat på tidigare. Men vi gör det här då vi hellre är ”safe than sorry” och förhoppningsvis sparar in på de kostnader och tid som det tagit om Moderaterna dragit det här till domstol.

  – Kärnfrågan för oss är att innehållet i socialdemokraternas förslag slår alldeles för hårt mot tusentals hushåll i Stockholm. Vårt förslag är istället att kommunstyrelsen ska hemställa till regeringen om att ändra i Jordabalken så att en årlig indexuppräkning av tomträttsavgälder för bostäder blir möjlig, säger Joakim Larsson.

  Maria Nordlander

  1 kommentarer

  1. Kerstin Annadotter 2017-02-23

   En årlig uppräkning är bättre ur pedagogiskt perspektiv. Men jag upprepar det jag framför tidigare i detta ämne:
   Om inte staden tar ut värdet på sin ägandes mark så kommer värdestegringen att kapitaliseras i priset på den privatägda bostaden. Det vill säga att bostadsrättsinnehavare och villaägare får ut hela vinsten på det ökade bostadsvärdet i en situation där de inte äger marken. Det betyder att de privatpersoner som säljer sina bostäder kan tillgodogöra sig värdet på kommunens/skattekollektivets markinnehav medan kommunen/skattekollektivet inte får betalt för sin mark. De som fortsätter att inneha bostaden har för låga kostnader för bostaden på grund av för låg markhyra.

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Risken i kommersiella fastigheter har ökat

  Fastighetsmarknad, Opinion Riksbanken publicerade 2011 en rapport om ”risker på den svenska bostadsmarknaden”. Vi skrev där ett kapitel om den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Vår allmänna bedömning var att den kommersiella fastighetsmarknaden var i balans. När vi nu tar del av statistik från marknaden för kommersiella fastighetsinvesteringar kan vi konstatera att i vissa segment är direktavkastningskraven nere på nivåer som i ett längre perspektiv inte är hållbara.

 • Staten satsar miljoner på innovation

  Digitalt Regeringen satsar 100 miljoner kronor på Smart Built Environment 2016-2019 och därefter utökas nog budgeten för projektet som fortsätter fram till 2028.

 • Skanska säljer vårdboende

  Transaktioner väst Skanska har sålt ett vårdboende i Angered, Göteborg, under uppförande för cirka 240 miljoner kronor. Köpare är Northern Horizons vårdfastighetsfond och hyresgäst blir Ambea.

 • ANNONS
 • Norsk ex-minister till SBB:s styrelse

  Börs, Styrelse Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har kallat till en extrastämma där en av frågorna blir val av ny styrelseledamot. I kallelsen skriver bolaget att aktieägare föreslagit att styrelsen utökas med en person och att man utser Anne-Grethe Strøm-Erichsen till ny ledamot.

 • ANNONS
 • Nästan tusen nya bostäder i Brunnshög

  Bostäder - Syd Byggnadsnämnden har under torsdagen antagit två stora detaljplaner på Brunnshög, Lund. Planerna gör det möjligt att bygga både bostäder, kontor och service.

 • Lund växer inifrån

  Bostäder - Syd I området runt Öresundsvägen, Västerbro, planeras för en omvandling från industriområde till blandad stad. Byggnadsnämnden har godkänt översiktsplanen för vidare beslut av kommunfullmäktige. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x