+
Bostadsminister Peter Eriksson. Foto: Miljöpartiet.
 • Regeringen vill se fler flyttbara bostäder

  PUBLICERAD 2016-11-03 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2016-11-03 14:42

  Textstorlek

  Dela med andra

  I en promemoria från regeringen förslår man ändringar i plan- och bygglagen som ska göra det möjligt med tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostadsbyggnader.

  Förslaget innebär en förenkling jämfört med de möjligheter som redan finns för att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov. Förenklingen ska bestå i att det endast ska göras en bedömning av om byggnaden är flyttbar – och inte av om behovet av åtgärden är tillfälligt, vilket krävs enligt befintliga regler.

  Syftet är att det ska bli enklare och gå snabbare att få tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder, och förslaget är en del av den migrationsöverenskommelse som finns mellan Regeringen och Allianspartierna.

  – Det byggs mer än vad det gjorts på flera decennier, men trots det finns det akut bostadsbrist i många kommuner. Förslaget möter kommunernas behov av att kunna tillgodose det akuta bostadsbehovet med hjälp av tillfälliga bostäder. Det ska inte ersätta permanent bebyggelse, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

  ”Målet är att ­göra det möjligt att använda flytt­bara bostäder som ett komplement till per­manent byggna­tion där bostadsbehovet inte fullt ut kan till­godoses ge­nom ordi­narie plan- och byggprocesser” skriver regeringen.

  I promemorian föreslås även att det i plan- och byggförordningen förs in bestämmelser som innebär att vissa krav på byggnader, bland annat när det gäller lämplighet, tillgänglighet och användbarhet, inte behöver uppfyllas när det gäller flyttbara bostadsbyggnader som uppförs med stöd av tidsbegränsade bygglov.

  Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för flyttbara byggnader för bo-stadsändamål föreslås gälla för en begränsad tid, från 1 juli 2017 till 1 juli 2023.

  Maria Nordlander

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Risken i kommersiella fastigheter har ökat

  Fastighetsmarknad, Opinion Riksbanken publicerade 2011 en rapport om ”risker på den svenska bostadsmarknaden”. Vi skrev där ett kapitel om den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Vår allmänna bedömning var att den kommersiella fastighetsmarknaden var i balans. När vi nu tar del av statistik från marknaden för kommersiella fastighetsinvesteringar kan vi konstatera att i vissa segment är direktavkastningskraven nere på nivåer som i ett längre perspektiv inte är hållbara.

 • Staten satsar miljoner på innovation

  Digitalt Regeringen satsar 100 miljoner kronor på Smart Built Environment 2016-2019 och därefter utökas nog budgeten för projektet som fortsätter fram till 2028.

 • Norsk ex-minister till SBB:s styrelse

  Börs, Styrelse Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har kallat till en extrastämma där en av frågorna blir val av ny styrelseledamot. I kallelsen skriver bolaget att aktieägare föreslagit att styrelsen utökas med en person och att man utser Anne-Grethe Strøm-Erichsen till ny ledamot.

 • ANNONS
 • Lund växer inifrån

  Bostäder - Syd I området runt Öresundsvägen, Västerbro, planeras för en omvandling från industriområde till blandad stad. Byggnadsnämnden har godkänt översiktsplanen för vidare beslut av kommunfullmäktige. 

 • ANNONS
 • Nästan tusen nya bostäder i Brunnshög

  Bostäder - Syd Byggnadsnämnden har under torsdagen antagit två stora detaljplaner på Brunnshög, Lund. Planerna gör det möjligt att bygga både bostäder, kontor och service.

 • Byggmiljoner läggs i fel kassa

  Ekonomi Förra året fick Trollhättan 18 miljoner kronor av staten för att öka bostadsbyggandet, men pengarna har i stället hamnat i kommunens allmänna kassa. Det rapporterar P4 Väst. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x