+
Tillfälliga tält vid flyktinglägret i Revinge tidigare i år. Foto: Sverrir Thór.
 • Undantag från PBL för flyktingboenden

  PUBLICERAD 2016-06-13 AV Maria Nordlander
  UPPDATERAD: 2016-06-13 15:54

  Textstorlek

  Dela med andra

  I en promemoria som skickas ut på måndagen ser regeringen nu över möjligheten att göra undantag från plan- och bygglagen, PBL, vad gäller tillfälliga flyktingboenden när antalet asylsökande bedöms som ”särskilt omfattande”.

  Fastighetsnytt skrev om förslaget redan februari. Det var Boverket som lämnade ett förslag till ett tillägg till PBL. Det innebar i korthet att regeringen, vid ”extraordinära händelser”, ska ha mandat att under en begränsad tid göra undantag från lagen.

  Nu har regeringen tagit ställning till förslag, och skickade på måndagen ut en promemoria på remiss, med det nya lagförslaget.

  – Vi hade ett läge i höstas där boendesituationen för asylsökande var väldigt ansträngd. Om det uppstår liknande situationer i framtiden är det viktigt att regeringen snabbt kan fatta beslut för att säkerställa att alla som flyr kan få skydd och tak över huvudet, säger nyligen tillträdda bostadsministern Peter Eriksson.

  Enligt föreslagen i departementspromemorian ska regeringen alltså ha möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från flera olika bestämmelser i plan- och bygglagen, utefter vilka behov som finns.

  Det kan till exempelvis gälla undantag från intressen som normalt beaktas vid planläggning och från bestämmelserna i plan- och bygglagen gällande bygg-, rivnings- och marklov och om genomförandet av åtgärder.

  Bemyndigandet gäller enbart tillfälliga åtgärder vid extraordinära situationer.

  Förslaget är enligt regeringen en del av den migrationspolitiska överenskommelsen man har tillsammans med de fyra allianspartierna.

  Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

  Här kan du läsa hela promemorian.

  Maria Nordlander 

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Risken i kommersiella fastigheter har ökat

  Fastighetsmarknad, Opinion Riksbanken publicerade 2011 en rapport om ”risker på den svenska bostadsmarknaden”. Vi skrev där ett kapitel om den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Vår allmänna bedömning var att den kommersiella fastighetsmarknaden var i balans. När vi nu tar del av statistik från marknaden för kommersiella fastighetsinvesteringar kan vi konstatera att i vissa segment är direktavkastningskraven nere på nivåer som i ett längre perspektiv inte är hållbara.

 • Staten satsar miljoner på innovation

  Digitalt Regeringen satsar 100 miljoner kronor på Smart Built Environment 2016-2019 och därefter utökas nog budgeten för projektet som fortsätter fram till 2028.

 • Skanska säljer vårdboende

  Transaktioner väst Skanska har sålt ett vårdboende i Angered, Göteborg, under uppförande för cirka 240 miljoner kronor. Köpare är Northern Horizons vårdfastighetsfond och hyresgäst blir Ambea.

 • ANNONS
 • Norsk ex-minister till SBB:s styrelse

  Börs, Styrelse Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har kallat till en extrastämma där en av frågorna blir val av ny styrelseledamot. I kallelsen skriver bolaget att aktieägare föreslagit att styrelsen utökas med en person och att man utser Anne-Grethe Strøm-Erichsen till ny ledamot.

 • ANNONS
 • Nästan tusen nya bostäder i Brunnshög

  Bostäder - Syd Byggnadsnämnden har under torsdagen antagit två stora detaljplaner på Brunnshög, Lund. Planerna gör det möjligt att bygga både bostäder, kontor och service.

 • Lund växer inifrån

  Bostäder - Syd I området runt Öresundsvägen, Västerbro, planeras för en omvandling från industriområde till blandad stad. Byggnadsnämnden har godkänt översiktsplanen för vidare beslut av kommunfullmäktige. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x