+
Pär Magnusson talar på Business Arena. Foto: Sigurdur J Ólafsson.
 • Hotel California – Örnarna har svaret

  PUBLICERAD 2016-04-07 AV sverrirthor
  UPPDATERAD: 2016-04-08 11:47

  Textstorlek

  Dela med andra

  Har man en gång checkat in på Hotel California så kommer man aldrig därifrån. Man kan checka ut när man vill men man kan inte ta sig därifrån. Så sjunger den amerikanska rockgruppen Eagles och det är enligt Swedbanks räntestrateg Pär Magnusson en alldeles förträfflig metafor för den situation världens centralbanker befinner sig i. ”Glöm duvor och hökar, örnarna har svaret” löd rubriken på hans presentation på Business Arena Göteborg, med hänvisning till bandnamnet Eagles.

  I syfte att motverka effekterna av finanskrisen och att genom penningpolitiken stimulera ekonomin har de flesta av världen större centralbanker använt sig av det som på fikonspråk kallas för expansiv penningpolitik. Det innebär att man har sänkt riktmärket för priset på pengar, styrräntan, för att göra det attraktivare för både företag och privatpersoner att låna och investera samt att göra att det mindre attraktivt att lägga pengarna på en hög. Det i sin tur ska, i teorin, elda på ekonomin och skapa ett efterfråge- och investeringstryck som trycker upp inflationen mot det mål som de diverse centralbankerna har satt.

  – Centralbankerna har inte lyckats fullt men de har lyckats till viss del, konstaterar Pär Magnusson.

  Han syftar på att tillgångspriserna har stigit rejält under den lågränteperiod som den globala ekonomin gått igenom och fastigheter är ett lysande exempel. I Sverige har vi sedan drygt ett år tillbaka en negativ ränta och även om minusräntan fortfarande är isolerad till en handfull ekonomier så är det inte helt uteslutet att Europeiska centralbanken kommer införa minusränta framöver.

  Finansiella kriser slår bland annat mot realekonomin genom att skada de realekonomiska agenternas, företagens och hushållens, balansräkningar men då tillgångspriserna har stigit har centralbankerna till stor del lyckats reparera de realekonomiska balansräkningarna men samtidigt har ekonomierna inte repat sig tillräckligt, något som den låga inflationen är ett tydligt tecken på då den i första hand är ett symptom på att efterfrågetrycket i ekonomin är för lågt.

  Detta menar Pär Magnusson beror på att kausaliteten har blivit omvänd, det vill säga att det inte är realekonomin trycker upp tillgångspriserna – vilket är att föredra – utan tvärtom. Det i sin tur leder till att det blir betydligt svårare för centralbankerna att börja höja räntan, något Federal Reserve i USA redan har fått känna av, eftersom högre diskonteringsräntor (som exempelvis direktavkastningskravet vid värdering av fastigheter) leder till fallande tillgångspriser. Då det är tillgångspriserna som lyft realekonomin innebär det att den senast nämnda har en betydligt sämre motståndskraft ifall tillgångspriserna börjar falla.

  – Centralbankerna befinner sig med andra ord i just den situation Eagles beskriver i sin text. ”You can check out any time you like, but you can never leave,” säger Pär Magnusson.

  Ett annat problem som centralbankerna brottas med är att valutakanalen, den sekundära kanalen för styrräntan att påverka ekonomin, är just nu väldigt trögpasserad, huvudsakligen på grund av Kina. Renminbi, folkets pengar, är vad den kinesiska yuanen kallas i folkmun och den är fastknuten till dollarn. Stiger dollarn så stiger renminbin och det skulle omedelbart leda till en åtstramning i Kina, världens kanske viktigaste exportekonomi. Man skulle behöva sänka priserna på sina exportvaror, för att kompensera för dyrare valuta, och det skulle öka deflationstrycket i övriga världen.

  De penningpolitiska riskerna är med andra ord asymmetriska, det vill säga att det är lättare att strama åt än att lätta penningpolitiken om något går fel.

  Sverrir Thór

  1 kommentarer

  1. Dag KLERFELT 2016-04-09

   Vad menas med att ”det lyckats till viss del” ? Sanningen är väl att relationen skenande tillgångspriser och tillskapade arbeten är rätt skev …….

   För att fortsätta citera Don Henley …….. ”This could be Heaven or this could be Hell”

   Eagles sa att det är metafor för den mörka sidan av den amerikansk drömmen. Just nu att med trycka nya (låtsas)pengar för en GDP som består av konsumtion till 70+% …….. och Sverige ligger inte långt efter.

   ……. and she said ”We are all just prisoners here, of our own device”

   Reply

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Systemkrav bromsar byggandet

  Digitalt Missnöjet växer mot speciellt statliga aktörer inom byggbranschen som förespråkar en specifik mjukvara. Kritiker pekar på att det är konkurrenshämmande, kostnadsdrivande och går stick i stäv med både lagen om offentlig upphandling och internationella policys för branschen.

 • Blocken överens om RUFS 2050

  Nyheter Samtliga partier i Stockholms Landsting har nått en blocköverskridande överenskommelse om den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 205o.

 • Att etablera en etablering

  Business Arena Umeå De elintensiva företagen har på allvar fått upp ögonen för norra Sverige. Facebooks etablering i Luleå öppnade många dörrar och närmast ser det ut som att Northvolt drar igång bygget av sin stora batterifabrik i Skellefteå. Under Business Arena Umeå diskuterades hur man skapar förutsättningar för etableringar. Det konstaterades att ingen som får en etablering om man inte jobbar för det, och avsaknaden av bromsklossar är en stor fördel.

 • ANNONS
  • Datscha etablerar i Luleå

   Fastighetsmarknad – norr Diös hyr ut till Datscha på Varvsgatan i Luleå. Lokalen kommer rymma Datschas nya etablering Datscha Devnest, ett utvecklingscenter för molnbaserade lösningar för fastighetsinformation och fastighetsanalys.

  • Serneke bygger i Staffanstorp

   Bostäder - Syd Serneke ska uppföra 61 lägenheter och 10 radhus i Vikhem, i Staffanstorp med ett ordervärde på nästan 100 miljoner kronor. Beställare är Lernacken Projekt AB. 

 • Proposition för digital planprocess

  Bostäder, Valåret 2018 Regeringen lägger fram en proposition som ska ge staten rätt att meddela föreskrifter om standarder för kommunernas planprocesser. Syftet är ett få en med digital och samordnad process. 

 • ANNONS
 • Högtrycket håller i sig i Göteborg

  Fastighetsmarknad, Mipim, Väst Bristen på kontor i Göteborg har under flera år varit på tapeten, och med en hyreshöjning på sju procent förra året är marknaden fortsatt het.

 • Detaljplan för Tumba Skog antagen

  Bostäder På torsdagskvällen antog Botkyrkas kommunfullmäktige detaljplanen för 500-700 nya bostäder i Tumba Skog. Markområdet ägs av SHH Bostad tillsammans med LO och Fastighets AB Bodal.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived

x