• Fördubblat bostadsbyggande

  PUBLICERAD 2012-02-17 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2012-02-21 11:19
  Länsstyrelsen har sammanställt Stockholms kommuners arbete med bostadsförsörjningen. Man konstaterar att det behövs en fördubbling av dagens bostadsproduktion.

  Textstorlek

  Dela med andra

  TAGGAR

  Regeringen har gett kommunerna i Stockholms län i uppdrag att redovisa sitt arbete med bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att sammanställa materialet och dra slutsatser.

  Av rapporten som Länsstyrelsen har överlämnat till Socialdepartementet framgår det bland annat att behovet av nya bostäder i Stockholms län ligger på 15 000-20 000 om året den närmaste tioårsperioden, vilket i princip innebär en fördubbling av dagens bostadsproduktion.
  – Ett fördubblat bostadsbyggande ställer bland annat krav på kommunerna att i snabbare takt arbeta fram detaljplaner. Och det ställer krav på staten att möjliggöra detta genom att undanröja ett antal hinder, säger Chris Heister, landshövding i Stockholms län.

  De hinder som kommunerna respektive byggherrarna upplever för ett ökat bostadsbyggande är bland annat:

  . Bristande infrastrukturinvesteringar.
  . Statliga intressen i planeringen (buller, riksintressen, strandskydd, etc).
  . Många överklaganden och annan förtätningsproblematik.
  . Långa handläggningstider hos Länsstyrelsen och andra myndigheter.
  . Höga produktionskostnader.
  . Statlig oförmåga att prioritera bostäder framför andra intressen.
  . Byggklara tomter där bygget inte startar.

  Länsstyrelsens åtgärder
  Länsstyrelsen kommer nu att fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstiderna för plan- och bygglovsärenden samt ta fram fler och bättre kunskapsunderlag. Ambitionen med dessa åtgärder är att i slutändan möjliggöra en halvering av tiden från idé till färdiga bostäder.

  Länsstyrelsen kommer även, där det är möjligt, ge bostäder större tyngd vid avvägningar mot andra intressen samt verka för en bättre koppling mellan infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande.

  Utöver det föreslår Länsstyrelsen att regeringen:
  Ser över de statliga intressena i planeringen för att möjliggöra ett hållbart samhällsbyggande i länet.
  Verkar för en bättre koppling mellan infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande.
  Ser över lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
  Tar fram och uppdaterar nationella kunskapsunderlag.
  Verkar för en stabilare byggtakt oavsett konjunkturläge.
  – Att skapa en fungerande bostadsmarknad är helt avgörande för länets framtid. Det är en stor utmaning som kräver att alla viktiga aktörer arbetar tillsammans, säger Chris Heister.

  Redaktionen

  Källa: Pressmeddelande Länsstyrelsen Stockholms Län

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Nationellt fokus på arkitektur

  Arkitektur Bostadsdebatten har de senaste åren handlat om hur många, snabbt och billigt bostäder ska kunna byggas. Men hur har den snabba takten påverkat den arkitektoniska kvalitén på det som byggs? Det frågar sig bland annat regeringen – som nu startat arbetet med att ta fram en nationell arkitekturpolicy.

 • Masthuggskajen går ut på granskning

  Bostäder, Väst Detaljplanen för Masthuggskajen, en del av Göteborgs stora stadsutvecklingsprojekt Älvstaden, går ut på granskning under sommaren. 1 200 bostäder och 6 000 nya arbetsplatser ingår i planen.

 • Regeringen har valt det tuffaste alternativet

  Fastighetsmarknad Regeringen har presenterat ett nytt skatteförslag som bland annat innebär en minskad rätt till ränteavdrag. Förslaget går snart ut på remiss och väntas kunna träda ikraft i mitten av 2018. Fastighetsnytt har ställt fem korta frågor till Ulla Werkell.

 • ANNONS
  • Mengus säljer Sthlm HUB

   Fastighetsmarknad Mengus säljer tomträttsfastigheten Sthlm HUB till Union Investment. Fastigheten på Vasagatan 12 mitt emot Stockholms Centralstation, som köptes av Mengus i december 2014, är fullt uthyrd. De största hyresgästerna är Daniel Wellington, Cerner och Meritmind.

  • Castellum satsar på digitalisering

   Kontor Castellum initierar ett pilotprojekt som drivs av det egna innovationslabbet Castellum Next20 och sjösätts inom kort. Förhoppningen är att förenkla livspusslet för de 250 000 människor som arbetar i bolagets 700 fastigheter.

 • Regeringen: ”byggrätter ska bebyggas”

  Bostadsfrågan Regeringen startar en ny utredning som ska säkerställa att byggrätter som redan finns i detaljplaner också bebyggs. Utredare blir Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Nooshi Dadgostar.

 • ANNONS
 • Hyr ut i The Block

  Uthyrning Profi Fastigheter har tecknat hyresavtal med Byggmax om 2 100 kvadratmeter kontor i fastigheten The Block i Solna.

 • JM bygger 240 bostäder i Österåker

  Bostäder JM säljer en fastighet och förvärvar två i Österåker norr om Stockholm. De förvärvade fastigheterna beräknas kunna utvecklas till 240 nya bostäder.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived