• Fördubblat bostadsbyggande

  PUBLICERAD 2012-02-17 AV Mattias Fröjd
  UPPDATERAD: 2012-02-21 11:19
  Länsstyrelsen har sammanställt Stockholms kommuners arbete med bostadsförsörjningen. Man konstaterar att det behövs en fördubbling av dagens bostadsproduktion.

  Textstorlek

  Dela med andra

  TAGGAR

  Regeringen har gett kommunerna i Stockholms län i uppdrag att redovisa sitt arbete med bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att sammanställa materialet och dra slutsatser.

  Av rapporten som Länsstyrelsen har överlämnat till Socialdepartementet framgår det bland annat att behovet av nya bostäder i Stockholms län ligger på 15 000-20 000 om året den närmaste tioårsperioden, vilket i princip innebär en fördubbling av dagens bostadsproduktion.
  – Ett fördubblat bostadsbyggande ställer bland annat krav på kommunerna att i snabbare takt arbeta fram detaljplaner. Och det ställer krav på staten att möjliggöra detta genom att undanröja ett antal hinder, säger Chris Heister, landshövding i Stockholms län.

  De hinder som kommunerna respektive byggherrarna upplever för ett ökat bostadsbyggande är bland annat:

  . Bristande infrastrukturinvesteringar.
  . Statliga intressen i planeringen (buller, riksintressen, strandskydd, etc).
  . Många överklaganden och annan förtätningsproblematik.
  . Långa handläggningstider hos Länsstyrelsen och andra myndigheter.
  . Höga produktionskostnader.
  . Statlig oförmåga att prioritera bostäder framför andra intressen.
  . Byggklara tomter där bygget inte startar.

  Länsstyrelsens åtgärder
  Länsstyrelsen kommer nu att fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstiderna för plan- och bygglovsärenden samt ta fram fler och bättre kunskapsunderlag. Ambitionen med dessa åtgärder är att i slutändan möjliggöra en halvering av tiden från idé till färdiga bostäder.

  Länsstyrelsen kommer även, där det är möjligt, ge bostäder större tyngd vid avvägningar mot andra intressen samt verka för en bättre koppling mellan infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande.

  Utöver det föreslår Länsstyrelsen att regeringen:
  Ser över de statliga intressena i planeringen för att möjliggöra ett hållbart samhällsbyggande i länet.
  Verkar för en bättre koppling mellan infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande.
  Ser över lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
  Tar fram och uppdaterar nationella kunskapsunderlag.
  Verkar för en stabilare byggtakt oavsett konjunkturläge.
  – Att skapa en fungerande bostadsmarknad är helt avgörande för länets framtid. Det är en stor utmaning som kräver att alla viktiga aktörer arbetar tillsammans, säger Chris Heister.

  Redaktionen

  Källa: Pressmeddelande Länsstyrelsen Stockholms Län

  Kommentera artikeln

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta

  Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.

 • Risken i kommersiella fastigheter har ökat

  Fastighetsmarknad, Opinion Riksbanken publicerade 2011 en rapport om ”risker på den svenska bostadsmarknaden”. Vi skrev där ett kapitel om den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Vår allmänna bedömning var att den kommersiella fastighetsmarknaden var i balans. När vi nu tar del av statistik från marknaden för kommersiella fastighetsinvesteringar kan vi konstatera att i vissa segment är direktavkastningskraven nere på nivåer som i ett längre perspektiv inte är hållbara.

 • Staten satsar miljoner på innovation

  Digitalt Regeringen satsar 100 miljoner kronor på Smart Built Environment 2016-2019 och därefter utökas nog budgeten för projektet som fortsätter fram till 2028.

 • Norsk ex-minister till SBB:s styrelse

  Börs, Styrelse Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har kallat till en extrastämma där en av frågorna blir val av ny styrelseledamot. I kallelsen skriver bolaget att aktieägare föreslagit att styrelsen utökas med en person och att man utser Anne-Grethe Strøm-Erichsen till ny ledamot.

 • ANNONS
 • Lund växer inifrån

  Bostäder - Syd I området runt Öresundsvägen, Västerbro, planeras för en omvandling från industriområde till blandad stad. Byggnadsnämnden har godkänt översiktsplanen för vidare beslut av kommunfullmäktige. 

 • ANNONS
 • Nästan tusen nya bostäder i Brunnshög

  Bostäder - Syd Byggnadsnämnden har under torsdagen antagit två stora detaljplaner på Brunnshög, Lund. Planerna gör det möjligt att bygga både bostäder, kontor och service.

 • Byggmiljoner läggs i fel kassa

  Ekonomi Förra året fick Trollhättan 18 miljoner kronor av staten för att öka bostadsbyggandet, men pengarna har i stället hamnat i kommunens allmänna kassa. Det rapporterar P4 Väst. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived